Uitzending : ROEG!

Zaterdag 16 Juni 2018

ROEG! is deze week in het Drents Friese Wold. In en om de Oude Willem om precies te zijn. Dat gebied wordt de komende tijd omgevormd van een landbouwgebied naar een natuurgebied. Allerlei sloten worden gedempt, en er wordt een nieuwe slenk uitgegraven. We gaan kijken bij de werkzaamheden. Verder in de uitzending aandacht voor kamsalamanders en valkruid: twee zeldzaamheden die je in het Drents Friese Wold nog tegen kan komen. En: we gaan libellen kijken.

Contact
opnemen