Uitzending : ROEG!

Zaterdag 09 Juni 2018

ROEG! komt deze week van havezathe De Havixhorst bij De Wijk. In de gracht van het landhuis vindt boswachter Bertil Zoer een bijzondere vis: de grote modderkruiper. En op de roggeakkers bij de havezathe staat korensla, het zeldzaamste onkruid van ons land. Verder aandacht voor de hooilanden rond De Havixhorst, en voor de geschiedenis van het landhuis. In Roeg Junior aandacht voor waterbeestjes en de slootjesdagen van dit weekend.

Contact
opnemen