Uitzending : Roeg!

Zaterdag 07 Oktober 2023

In het Drents-Friese Wold wordt al dertig jaar gewerkt aan het natter maken van het natuurgebied. Een uniek stukje hoogveen kan daardoor overleven. Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten neemt ons mee naar de 'haarvaten' van het Wold. Onderzoekers van Waardenburg Ecology hebben van tientallen poelen in Drenthe eDNA verzameld. Dit moet aanwijzingen geven over een beschermde amfibie: de kamsalamander. En Hans Dekker van de provincie Drenthe laat het resultaat zien van verbindingen tussen natuurgebieden: het gentiaanblauwtje verspreidt zich.

Contact
opnemen