Uitzending : ROEG!

Zaterdag 15 Mei 2021

Het gaat al jaren niet goed met de kieviten, grutto's en tureluurs. Toch zijn er een paar plekken waar het wel goed gaat. En één van die plaatsen is de Eytemaheert bij het Leekstermeer. Hier zijn Maurits en Jessica Tepper bezig met kringlooplandbouw op hun veehouderij en het gaat er verbazingwekkend goed met de weidevogels. Bert Dijkstra van Landschapsbeheer Drenthe is al van kinds af bezig met die vogels en hij leidt ons rond.

Contact
opnemen