Uitzending : ROEG!

Zaterdag 01 Februari 2020

In ROEG! deze week aandacht voor de Noordse woelmuis. Dat is een hele zeldzame muizensoort die uit ons land dreigt te verdwijnen. Daarom pleit de Zoogdiervereniging er voor om de muis uit te zetten in de Onlanden. We zijn. deze week op stap in het Friese Veen bij Paterswolde. Deze laagveenplas is 's winters een vogelparadijsje met allerlei soorten eenden. Vanuit de vogelkijkhut laten die zich mooi zien. En we gaan we met boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten aalscholvers tellen in de kolonie. En we gaan in onze serie over de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents museum kijken op het Kamperzand.

Contact
opnemen