Zonneparken kunnen goed uitpakken voor dier en plant, blijkt uit onderzoek in Drenthe

Dinsdag 02 April 2024
  • Zonnepark Emmen bij Oranjedorp (Rechten: RTV Drenthe / Sander Foekens)

Zonneparken kunnen de natuur verrijken, blijkt uit de eerste resultaten van een vijfjarig onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), dat onder meer in Drenthe is uitgevoerd.

Muizen, vlinders en sommige vogelsoorten doen het beter in drie grote zonneparken in Drenthe en Groningen dan in nabijgelegen agrarische gebieden. Door het gebied ecologisch te beheren, valt volgens de onderzoekers nog meer natuurwinst te behalen.

Zorgvuldige planning

"De voorlopige resultaten van ons onderzoek zijn veelbelovend", zegt projectleider Raymond Klaassen. "Ze dagen de gangbare opvatting uit dat zonneparken schadelijk zijn voor de natuur. Met zorgvuldige planning en beheer kunnen we zowel groene energie produceren als de natuur ondersteunen. Dat de biodiversiteit profiteert van zonneparken komt ook omdat de uitgangssituatie - grootschalige akkers - weinig ruimte voor natuur biedt."

De onderzoekers concluderen dat zonneparken met ruigere begroeiing en struiken goed zijn voor de biodiversiteit. Niet alle soorten profiteren echter van ecologisch ingerichte zonneparken. Akkervogels zoals veldleeuweriken blijven er weg, maar dat kan anders worden als de afstand tussen zonnepanelen wordt vergroot.

Grasmussen en witte kwikstaarten

"We hebben bijvoorbeeld geelgorzen in hoge dichtheden gemeten in zonneparken", zegt promovenda Sylvia de Vries. "Ook zagen we meer grasmussen en witte kwikstaarten dan in naburig agrarisch gebied, soms wel zeven keer zoveel." Af en toe maaien van het gras tussen de panelen kan de soortenrijkdom verder vergroten. Bij de aanleg van een zonnepark is het volgens de onderzoekers belangrijk te voorkomen dat de bodem te veel wordt samengedrukt, bijvoorbeeld door lichtere machines te gebruiken.

De onderzoekers brachten het afgelopen jaar de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels bij de drie zonneparken in kaart. De afstand tussen zonnepanelen is in elk park anders, evenals de aankleding van de rand van het park met struiken of bloemenstroken. De eindresultaten van het onderzoek worden eind 2027 verwacht. Ook de provincie Groningen en het bedrijf Novar, dat zich bezighoudt met groene energiesystemen, zijn erbij betrokken.

Contact
opnemen