Wolvenpaar vestigt zich in Midden-Drenthe

Donderdag 13 April 2023
  • Het wolvenpaar in Midden-Drenthe (Rechten: Staatsbosbeheer)

Drenthe heeft er een wolvenpaar bij. Verder is het aantal dode schapen dat is toe te schrijven aan de Drentse roedel en het nieuwe wolvenpaar ten opzichte van de vorige periode gestegen van 106 naar 146. Het aantal grote landbouwhuisdieren dat werd gedood door de Drentse wolven is met vier gelijk gebleven. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van BIJ12.

Wolvin GW3011f en wolf GW2864 hebben zich in Midden-Drenthe gevestigd. Het dna van de wolven is op dode schapen aangetroffen in het gebied tussen Grolloo, Borger en Zwiggelte. Het dna van het mannetje wordt sinds juni vorig jaar regelmatig aangetroffen en bij het vrouwtje is dat sinds september vorig jaar.

Met de roedel die in het Drents-Friese Wold leeft, komt het aantal gevestigde wolven in Drenthe op zes. Deze roedel bestond uit een paar en drie welpen, maar de welpenteef van de roedel is op 16 januari omgekomen bij een aanrijding in Hoogersmilde. Het leefgebied van de roedel bestaat uit meerdere natuurgebieden en het tussenliggend agrarisch gebied in het grensgebied van Drenthe en Friesland, tot in de kop van Overijssel.

Mannetje kort in Duitsland geweest

Het vrouwtje van het wolvenpaar in Midden-Drenthe is afkomstig van de Nordhornroedel, net over de grens in Duitsland; de herkomst van het mannetje is niet bekend. Het mannetje heeft in november vorig jaar een kort uitstapje naar Nedersaksen gemaakt, maar is in december 2022 alweer teruggekeerd. Op wildcamera's zijn de afgelopen maanden herhaaldelijk twee wolven vastgelegd en het wordt aangenomen dat het om dit wolvenpaar gaat.

Het wolvenpaar deed in de periode van 1 november 2022 tot 15 februari 2023 negen aanvallen op schapen, waarbij 44 schapen werden gedood - dat cijfer is inclusief geëuthanaseerde schapen. In de vorige periode van 1 augustus 2022 tot 31 oktober 2022 deed het paar tien keer een aanval op landbouwhuisdieren. Daarbij werden 27 schapen, twee pinken (éénjarige koeien), een koe en een kalf gedood.

Schade roedel vergelijkbaar met vorige periode

De Drentse roedel deed van november tot half februari 19 aanvallen, waarbij in totaal 102 schapen werden gedood. Opvallend daarbij is dat het vrouwtje de meeste schapen pakte, namelijk 53. Een van de twee mannelijke welpen (GW3151m) doodde 33 schapen; de andere vier (GW3152m). Het dna van welpen die zelfstandig een aanval deden is in januari van dit jaar voor het eerst op dode schapen aangetroffen. Het dna van het mannetje werd bij twee aanvallen aangetroffen, waarbij 12 schapen werden gedood. Bij een aanval in Beilen op 18 november 2022 is het dna van de vrouwtjeswolf en van een van de welpen aangetroffen.

In de vorige periode van augustus tot en met oktober 2022 doodde de Drentse roedel 89 schapen bij 30 aanvallen. Ook werden door het ouderlijke paar twee pony's, een kalf en een koe (een vaars) gedood. Het dna van de welpen is in die periode nog niet op schapen of landbouwhuisdieren aangetroffen.

Minder aanvallen geheel Drenthe

In de hele provincie Drenthe werden van november tot half februari 34 meldingen gedaan van wolvenaanvallen en in 23 gevallen ging het daadwerkelijk om een wolf. Daarnaast ging het om vijf aanvallen door een hond en leverde dna-analyse vijf keer geen resultaat op. In één geval ging het om een vos en één keer was de diersoort onbekend. In de vorige periode van augustus tot en met oktober 2022 ging het om 71 meldingen, waarvan 53 aantoonbaar wolvenaanvallen waren, 3 anders en 15 onbekend.

In de provincie Friesland werden 25 meldingen gedaan van wolvenschade en het betrof 17 keer een wolf, twee keer een goudjakhals en vier keer een hond. Daarnaast leverde een dna-analyse twee keer geen resultaat op en van twee andere meldingen was de diersoort niet vast te stellen. In Groningen werden 13 meldingen gedaan van wolvenschade; drie keer ging het om een hond en drie keer om een wolf. Overijssel kreeg zeven meldingen en daarvan betrof het in twee gevallen een wolvenaanval. Eén daarvan is gedaan door de jonge reu van de Drentse roedel.

Nederland telt 29 wolven

In totaal zijn van november tot half februari in Nederland 29 verschillende wolven vastgesteld, waarvan zeven zwervende wolven. In totaal zijn er nu vier roedels in Nederland, waarvan drie roedels verspreid zijn over de Veluwe en dus een in Drenthe. Naast de roedels zijn er momenteel vijf wolvenparen in ons land, waarvan vier op de Veluwe en een in Drenthe.

Opvallend is ook dat een Nederlandse wolf voor het eerst op zoek is naar een territorium in Duitsland. Het gaat om een dier dat op de Noord-Veluwe is geboren. Deze wolf (GW2667) werd op 8 november 2022 aangereden op een provinciale weg in Gelderland en overleefde deze aanrijding.

Wolvenschade melden via formulier

(Vermoedelijke) wolvenschade kan sinds 17 maart 24 uur per dag worden gemeld bij BIJ12. Eerder kon dat alleen telefonisch tijdens kantooruren. Nu kan het melden van schade via een webformulier.

Het melden van (vermoedelijke) wolvenwaarnemingen kan per 1 mei via de website van BIJ12. Momenteel verloopt het melden van wolvenwaarnemingen nog via de site van Wolven in Nederland.

Sinds deze maand is er ook een overzicht te vinden van aangereden of dood aangetroffen wolven. Eerder werd bij ieder geval een persbericht verspreid; nu is een tabel te vinden op de website van BIJ12.

BIJ12 voert voor de provincies de afhandeling van faunaschade uit.

Lees ook:

Contact
opnemen