‘Wolvenbeheer niet mogelijk omdat boeren te weinig hekken plaatsen’

Zaterdag 01 Oktober 2022
  • Voorbeeld van een wolfwerend hek met zes stroomdraden (Rechten: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

Beschermen schapenhouders hun dieren genoeg tegen aanvallen door wolven? Die vraag is belangrijk, nu de provincie in wil zetten op het beheer van de wolven in Zuidwest-Drenthe. Dit mag namelijk alleen als er alles aan gedaan is om schade door de wolven te voorkomen. En aan die voorwaarde wordt nog lang niet voldaan, zegt wolvenkenner Hans Hasper.

Hasper onderzocht afgelopen winter hoe het staat met de bescherming van schapen en andere mogelijke prooidieren van wolven. Aan de hand van een serie wolvenaanvallen schatte hij in hoe groot het wolventerritorium in Zuidwest-Drenthe is. Daarbij telde hij alle schapen, shetlanders, geiten en zelfs een paar varkens en alpaca's.

Merendeel hekken niet wolfwerend

Van de 8777 schapen stonden er volgens hem 724 in een 'mogelijk wolfwerend raster'. Mogelijk, omdat dat raster er op het oog goed uitzag. Dat komt neer op iets meer dan acht procent van de schapen.

Ook uit cijfers van de provincie blijkt dat er veel meer gedaan kan worden om schapen te beschermen. Tussen januari 2021 en juli dit jaar is 37 keer een subsidie gegeven voor het plaatsen van een wolfwerend raster. In totaal telt Drenthe volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 300 bedrijven waar schapen worden gehouden. Ook een enquête van Annet Muller-ter Veen uit Appelscha kwam met soortgelijke resultaten. Zij sprak met meer dan duizend eigenaren van landbouwhuisdieren waarvan veertig procent aangaf geen maatregelen te zullen nemen.

'Hek plaatsen soms onmogelijk'

Hiervoor werden verschillende redenen gegeven. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een omheining hoger dan een meter te plaatsen. Of het plaatsen van een wolfwerend hek is te duur, zelfs met subsidie, als die al beschikbaar is, kan de boer de kosten nauwelijks opbrengen. Ook het regelmatig verweiden van de schapen zorgt voor problemen. Verplaatsbare wolfwerende rasters zijn bijvoorbeeld te zwaar om in je eentje te tillen, en voor extra personeel is geen geld.

Ook de stroomdraden leveren problemen op; in periodes van droogte is er bijvoorbeeld een probleem met het aarden van stroom. Hierdoor kan er te weinig stroom op de draden staan. Ook moet het mobiele stroomapparaat goed verstopt en vastgezet kunnen worden, want het is roofgoed. Allemaal genoemde redenen uit de enquête waarom boeren (nog) geen wolfwerend raster hebben.

(artikel gaat verder onder de video)

Gedeputeerde: 'Drenthe vol hekken, dat kan niet'

De provincie wil dus kijken wat er gedaan kan worden aan de schade die de wolf toebrengt aan de veehouders. Natuur- en Landbouwgedeputeerde Henk Jumelet: "De zorgen van de boeren gaan ons aan het hart. We maken ons druk om de stand van zaken in met name Zuidwest-Drenthe, en daar heeft de politiek zich ook over uitgesproken. Daar hebben we al stappen in gezet, en dat gaan we nog sterker en duidelijker doen."

De gedeputeerde praat in het Radio Drenthe programma Cassata over wat de provincie tot nu toe allemaal heeft gedaan voor de boeren: "Er is een gebiedscommissie aangesteld, en een wolvenconsulent die adviseert over hekwerken. Er is een subsidieregeling, er is zes ton beschikbaar. Ook hebben we geld uitgetrokken voor structurele monitoring, waar is de wolf en wat doet hij? Daarnaast zetten we in op informatie verschaffen, we kijken met de gemeenten wat we nog kunnen doen om de mensen te informeren."

Over de wolfwerende hekken zegt de gedeputeerde: "We willen als Nederland dat er biodiversiteit is, dat de koe in de wei komt. Daarnaast moeten we constateren dat als we heel Drenthe vol zetten met hekken, dan krijgen we te maken met tegengestelde effecten voor andere diersoorten. Het is praktisch onuitvoerbaar. En tot hoever moet je spreken over het nemen van maatregelen en preventie? Het gemak waarmee gezegd wordt 'daar moet even beschermd worden', zo simpel ligt het niet. Hobbyboeren kunnen misschien hun schapen binnen doen, of een hek plaatsen. Grotere kuddes kunnen wellicht uit de voeten met grote honden. Maar bij het verweiden van de schapen, en bij koeien, dat gaat niet zomaar. Laten we eerst samen kijken waar we nu staan en wat we echt kunnen doen."

(artikel gaat verder onder video)

'Beheer is kansloos'

De provincie Drenthe gaat er bij het rijk op aandringen om wolven in Zuidwest-Drenthe te beheren. Wat dat beheer precies inhoudt is onduidelijk. Er wordt gesproken over het verjagen en mogelijk schieten om zo de overlast te beperken.

Volgens Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging is dat op dit moment een kansloze zaak: "Beheer is alleen mogelijk als er alles aan gedaan is om overlast te voorkomen en dat is nog lang niet het geval. Daarom eerst maatregelen nemen en dan verder kijken." Afschieten is volgens Hasper ook een zinloze weg: "De wolf rukt nog steeds op. Voor je het weet zit er een nieuwe. En als je de meest ervaren wolf uit een roedel schiet, dan zal de rest zich op makkelijke prooien storten. En dat zijn juist schapen."

Contact
opnemen