Wolf vestigt zich definitief in Drenthe

Donderdag 17 September 2020
  • De wolf heeft zich definitief in Drenthe gevestigd (Rechten: Saxifraga-Mark Zekhuis)

De wolf heeft zich officieel gevestigd in Drenthe. Mannetjeswolf GW1261m is nu zes maanden lang in het midden van Drenthe. Het is de eerste vestiging van de wolf in Nederland, buiten de Veluwe.

Sinds 21 november 2019 is GW1261m al in beeld, DNA van deze wolf is aangetroffen bij aanvallen op verschillende schapen. Er werd al rekening gehouden met zijn vestiging in Drenthe, DNA-onderzoek levert nu het bewijs. Een keutel, die op 9 juni werd gevonden, is van het mannetje. Dat maakte BIJ12 vandaag in haar kwartaalrapportage bekend. BIJ12 is een organisatie die in opdracht van de provincie Drenthe gewonde of dode schapen onder de loep neemt na een beet of aanval.

Op deze wildcamerabeelden zie je dat de wolf op 17 juni door het bos loopt. Tekst gaat verder onder de video.

Van zwerver naar vaste inwoner

Als een wolf zes maanden in hetzelfde gebied verblijft, is er officieel sprake van vestiging. De wolf zwerft niet meer rond, de tweede fase van het Wolvenplan gaat in werking. Dit plan is de basis voor het provinciaal beleid ten aanzien van de wolf. Omdat de wolf een vaste inwoner van Drenthe is geworden, ontstaat er, zo staat in het plan, 'een nieuwe situatie. De kans op schade wordt immers voorzienbaar'.

"Voor de meeste mensen verandert er niets", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. "Ze zien de wolf niet, de wolf is niet gevaarlijker. Het gaat nu vooral om de subsidieregelingen voor schapenhouders. Bij zes maanden aanwezigheid van de wolf moet de provincie met de regio aan de slag voor een passende regeling."

De komst van de wolf is niet onomstreden, vooral schapenhouders ervaren de gevolgen. Op het menu van de wolf staan namelijk schapen, maar bijvoorbeeld ook reeën, wilde zwijnen en knaagdieren. "Sommige mensen zullen blij zijn met de wolf en anderen hebben zorgen. Wij kijken er als bestuurders zonder emotie naar", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "De wolf is wettelijk beschermd en nu moeten we vooral uitzoeken hoe we met dit dier omgaan. Om die reden hebben we in juni al een gebiedscommissie ingesteld." Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf.

Zwervende wolven blijven komen

Bij een gevestigde wolf wordt van dierhouders verwacht dat ze hun dieren beschermen tegen de wolf. Maar nog tot 1 januari 2022 kunnen ze wel een financiële tegemoetkoming krijgen, mocht de wolf hun dieren aanvallen. Gijsbert Six van Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders is een van de leden van de gebiedscommissie. "De vestiging is alleen administratief. De meeste schade wordt veroorzaakt door zwervende wolven, en die blijven komen", zegt Six. "Er zou direct al geld vrijgemaakt moeten worden voor preventieve maatregelen, meer dan die 50.000 euro die nu al beschikbaar is."

Leefgebied in kaart

Waar de wolf zich precies gevestigd heeft, en of hij daar nog steeds zit, wordt onderzocht. Opvallend feit: GW1261m is gesignaleerd in een groot gebied aan beide kanten van de A28. Hij was mogelijk op verkenning voor de beste plek om zich te vestigen. Een snelweg is voor een wolf normaliter een barrière. Lelieveld: "Het territorium van een wolf is met 200 tot 300 kilometer omvangrijk. En de meeste solitair levende mannetjes maken meermaals per jaar ook uitstapjes. Een dagtochtje kan dus vanuit midden Drenthe naar Friesland gaan." En ook tijdens de uitstapjes laat een wolf sporen achter. Dat maakt het duiden van het leefgebied ingewikkeld.

De provincie heeft ook aangeklopt bij Wageningen University. "Zij gaan kijken naar de corridor (een doorgang tussen twee leefgebieden, red.) van de wolf. We willen natuurlijk graag zijn territorium in kaart brengen", aldus Jumelet. Vooralsnog lijkt de wolf zich volgens de gedeputeerde op te houden in het hart van Drenthe. "In dat gebied zijn heel veel schadegevallen en is hij verschillende keren gezien. Op basis van DNA-sporen is geconstateerd dat hij steeds weer terugkomt."

Kennis en hekwerken

Jumelet verwacht dat de provincie op dit moment voldoende heeft ingespeeld op de komst van de wolf. "Maar we houden natuurlijk goed de vinger aan de pols. We zullen doen wat nodig is en stellen middelen ter beschikking om aan preventie te gaan doen. Dat gebeurt nu al, met een klein budget. We moeten schapenhouders duidelijk maken hoe ze de wolf buiten hun terrein kunnen houden. Dat vraagt andere kennis en hekwerken. Dat zullen we ook gaan bespreken tijdens bijeenkomsten met onder meer schapenhouders."

De wolf is inmiddels geen onbekende meer in ons land. Op de Veluwe verblijft zelfs een heuse roedel. "Maar Drenthe is toch echt een ander gebied", benadrukt Jumelet. "Hier wisselen bossen en bebouwing elkaar af en lopen dieren in de wei. Dat vraagt om andere oplossingen."

Jonge zwervers

De afgelopen jaren hebben meerdere wolven vanuit Duitsland een route door Drenthe gekozen. Het nieuwe territorium kan daar invloed op hebben. Lelieveld: "Zwervende wolven mijden een territorium van een andere wolf. Dat zien we ook in Overijssel, waar al een jaar lang geen enkele melding van een wolf is geweest." Het kan zijn dat Duitse gevestigde wolven een soort grens vormen voor zwervende wolven richting Overijssel. Hoe dat in Drenthe gaat kunnen we al gauw merken, elk najaar verlaten jonge wolven de roedel en gaan op zoek naar een eigen plek.

Aanvallen door vossen en honden

Het is het afgelopen kwartaal relatief rustig geweest in Drenthe, er werden minder schapen aangevallen dan in de periode ervoor. Uit heel Noord-Nederland kwamen 32 meldingen binnen, tien daarvan kwamen uit Drenthe. Bij vier van deze meldingen werd DNA van GW1261m aangetoond, de overige aanvallen worden toegeschreven aan een vos (vier) en een hond (twee). Opmerkelijk is de aanval op een kalf van een Schotse Hooglander in Langelo. Daar is het DNA van een vos aangetroffen.

Lees ook:

Door: Nanda Felix

Contact
opnemen