Wildcamera: behendig springende boommarter op de Hondsrug

Zondag 21 Mei 2023
  • Een boommarter voelt zich thuis in het bos (Rechten: Harry Boerma)

Dit snelle zoogdier staat sinds 2020 niet langer op de Rode Lijst, maar toch zul je niet snel een boommarter treffen. Het zijn schuwe dieren die zich snel uit de voeten maken als er iemand aankomt. De wildcamera is een ander verhaal, de boommarter op deze beelden klimt lustig heen en weer en lijkt zelfs recht in de lens te kijken.

In Drenthe komen waarschijnlijk enkele tientallen paren voor, voornamelijk in de Compagnonsbossen bij Ravenswoud, in de bossen bij Veenhuizen en in het Drents-Friese Wold. Succesvolle jaren worden afgewisseld met minder succesvolle jaren.

Voedsel

De boommarter is niet zozeer een jager als wel een verkenner van zijn territorium. Hij scharrelt zijn maaltijd bij elkaar door te eten wat hem voor de voeten komt. Het menu bestaat uit insecten, waaronder hommel- en wespenbroed, vogels, eieren, kleine zoogdieren zoals muizen en konijnen, en heel af en toe een eekhoorn.

Jacht

Als enige zoogdier is de boommarter behendig genoeg om een eekhoorn door de boomtoppen te achtervolgen. Hij maakt meterslange luchtsprongen en als hij valt landt hij altijd op z'n poten. Maar een dergelijke achtervolging vreet energie en is zeker geen dagelijkse routine.

Alleen

Boommarters leven in het bos en ze leven solitair. Alleen in de paartijd van juli tot half augustus zoeken de mannetjes en de vrouwtjes elkaar voor enkele dagen op. Daarna gaat het mannetje zijns weegs en zorgt het vrouwtje voor de opvoeding. Na de bevruchting duurt het acht tot tien maanden voordat de jongen ter wereld komen.

Lees ook:

Contact
opnemen