Wildcam: zo waggel je relaxed door de natuur

  • Een grauwe gans met jongen (Rechten: Pixabay)

Overal zijn vogels druk in de weer met hun pas geboren kroost. Zo ook in dit filmpje van Tonnie Sterken. Het hele gezin grauwe gans is aan de waggel.

Ze lopen over een pad gemaakt door de bever, richting de Drentsche Aa. De bever sleept hierlangs takken naar zijn burcht. Maar ook eenden en nijlganzen maken hier gebruik van, laat Sterken ons weten. Terwijl de kleintjes met een van hun eerste ontdekkingstochten bezig zijn, houden de ouders de omgeving nauwlettend in de gaten.

Bijna uitgestorven

Grauwe ganzen broeden in april, mei en juni. Elk jaar bouwen ze één keer een nest en leggen dan vier tot zes eieren, maar op het filmpje zien we veel meer kleintjes. De ganzen houden ervan om hun nesten bij elkaar in de buurt te maken. Op die manier kunnen ze samen opletten en optreden als een roofdier te dicht in de buurt komt.

Van oudsher is de grauwe gans een broedvogel in ons land. Maar door de ontginning van moerassen - waar deze gans graag vertoeft - liep het aantal hard achteruit totdat de grauwe gans in de eerste helft van de twintigste eeuw een zeldzame verschijning geworden was.

In de jaren zestig en zeventig zijn op verschillende plaatsen grauwe ganzen uitgezet om het tij te keren. Ook omdat de vogels terecht konden in de Oostvaardersplassen nemen de aantallen sindsdien weer toe. Van vijf tot tien broedparen in de jaren zestig naar meer dan 100.000 broedparen zo'n vijf jaar geleden.

Lees ook:

Contact
opnemen