Wildcam: Bruine ratten op het menu van de oehoe

Zondag 02 April 2023
  • Jonge oehoe verorbert een rat (Rechten: Hans Hasper)

De oehoe is een van de grootste uilen ter wereld en heeft een behoorlijk lichaamsgewicht in stand te houden. De uil is een opportunist en eet wat in het leefgebied voorhanden is. Dit varieert van zoogdieren, muizen en ratten tot vogels, amfibieën en vissen.

Door de eeuwen heen is de oehoe bejaagd en op veel plaatsen verdwenen. Maar herintroductie en beschermende maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. Sinds 1997 broedt de roofvogel weer in ons land en sinds 2019 in Drenthe. De afgelopen jaren zag expert Hans Hasper zeven territoria in onze provincie.

Buren

De oehoes in Drenthe komen waarschijnlijk uit Duitsland waar de populaties groeien. Van oorsprong zijn het rotsbroeders maar bij gebrek daaraan verleggen ze hun territorium naar steengroeves, grindoevers en oude roofvogelnesten in Duitsland en bosgebieden en industrieterreinen in Drenthe. Als er maar voldoende voedsel voorhanden is. Een fijnproever is de oehoe niet. "Van veldmuis tot ree en alles wat ertussen zit", aldus Hasper.

Op de wildcamerabeelden van Hans Hasper is te zien dat jonge oehoes bezig zijn met een prooi onder toeziend oog van een ouder.

Voortplanting

In de herfst gaan oehoes op zoek naar een partner. In maart van het jaar daarop leidt dit tot gezinsuitbreiding in de vorm van twee tot drie eieren, soms zelfs vier tot vijf. Met een tussenpoos van enkele dagen worden de eieren gelegd, de jongen komen na elkaar uit het ei. Na tien weken zijn ze vliegvlug en na drie tot vijf maanden kunnen ze zelf voor voldoende voedsel zorgen. Dat is het moment dat ze het nest verlaten en een eigen territorium zoeken.

Op onderstaande wildcamerabeelden van Hans Hasper is een jonge oehoe te zien wiens ogen wellicht groter zijn dan de maag.

Lees ook:

Contact
opnemen