Waterschappen mogen van Oude Willem nat natuurgebied maken

Woensdag 02 Mei 2018
  • Oude Willem mag nat natuurgebied worden (foto: RTV Drenthe)

DEN HAAG/OUDE WILLEM - Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslan mogen van landbouwenclave Oude Willem een nat natuurgebied maken. Dit heeft de Raad van State bepaald.

Bewoners van de Oude Willemsweg en een bloembollenteler in Oude Willem verzetten zich in maart bij de hoogste bestuursrechter tegen een aantal besluiten van de twee waterschappen.

Moeras
De tegenstanders zeggen dat ze in een moeras komen te wonen en dat een hogere grondwaterstand funest is voor de bloembollenteelt. De effecten van de verhoging van het grondwaterpeil zijn volgens hen niet goed onderzocht. De Raad van State heeft hun bezwaren in hoger beroep ongegrond verklaard.

Kade en drainage
Volgens de Raad van State heeft de bloembollenteler geen schade omdat zijn grond een drainage heeft en kan blijven afwateren op de Tilgrup. De bewoners van de Oude Willemsweg krijgen een kade rond hun grond.

Oude Willem maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. Van het 450 hectare grote gebied ligt 250 hectare in Drenthe en 200 hectare in Friesland.

Contact
opnemen