Waterschap: minder schade door muskusratten in Zuidwest-Drenthe

Woensdag 06 Juni 2018
  • Muskusratten veroorzaken minder schade in Zuidwest-Drenthe (foto: Pixabay)

ZWOLLE - In het gebied van waterschap Drents-Overijsselse Delta is de schade door muskusratten flink afgenomen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse inspectie van de dijken.

Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in dijken groeven, daalde van 390 naar 170. Volgens het waterschap komt dat doordat de muskusrattenpopulatie steeds verder teruggedrongen wordt. Werden er in 2016 nog 18.459 muskusratten gevangen, in 2017 waren dat er 13.081.

De graafschade door honden is wel toegenomen, van 46 naar 80 gevallen. Volgens het waterschap speelt dit vooral in stedelijke gebieden.

Contact
opnemen