Waterberging in De Onlanden vergroot om voeten Groningers droog te houden in de toekomst

Vrijdag 10 November 2023
  • De Onlanden is natuurgebied en waterberging (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Natuurgebied De Onlanden, dat onder de rook van Groningen ligt, kan nu al 7,5 miljoen kubieke meter water opvangen. Maar gezien de klimaatverandering is dat niet genoeg voor de toekomst. Om te verzekeren dat de stad Groningen en omgeving droge voeten houden, moet de capaciteit van de waterberging bij het Leekstermeer worden vergroot. Dus heeft de provincie Drenthe besloten om de capaciteit te verhogen met nog eens 5,2 miljoen kubieke meter.

Waterschap Noorderzijlvest heeft drie varianten laten onderzoeken en de zogeheten 'Hooiwegvariant' blijkt het meest geschikt. Want bij deze variant is ook de natuur het meest gebaat. Het is ook de goedkoopste variant. Bovendien kunnen alle betrokken partijen zoals provincies, gemeenten, natuurbeheerders en Waterschap Noorderzijlvest zich in die variant vinden.

Honderden soorten flora en fauna

Natuurmonumenten was kritisch over andere alternatieven en is blij met deze variant. "De Onlanden is van begin af aan een groot succesverhaal geweest. Er zijn hier ongelooflijk veel soorten geland. Dat blijft maar doorgaan. Daar zijn we trots op. De Onlanden is echt internationaal een naam geworden als een natuurgebied van kwaliteit. Met deze werkzaamheden kunnen we die capaciteit verder vergroten en verbeteren", vertelt boswachter Bart Zwiers.

De waterberging is bedoeld voor noodsituaties. "We hebben gerekend met een situatie die maar eens in de 100 jaar voorkomt. Maar in zo'n situatie heb je meer bergingscapaciteit nodig. Om zo'n situatie het hoofd te kunnen bieden zul je meer water moeten kunnen vasthouden", zegt Marieke van Leeuwen, projectleider van het Waterschap Noorderzijlvest.

Hogere kades en stuw

Het maximale waterpeil moet met 35 centimeter omhoog kunnen. Om dit te realiseren wordt er eigenlijk een soort muurtje rondom het natuurgebied gezet. "Om dat extra water vast te kunnen houden, zullen we om het gebied heen de kades op moeten hogen en in de watergang zal je een stuw moeten aanbrengen om dat water vast te kunnen houden."

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2025 beginnen. Voor de realisatie moeten eerst nog de effecten op het milieu nader worden bekeken.

Eerder wateroverlast

De Onlanden werd aangewezen als waterberging en natuurgebied nadat de stad Groningen eind jaren '90 te maken kreeg met grote wateroverlast. Hele stadsdelen dreigden onder water te lopen. "Dat wilden we nooit meer", besluit Van Leeuwen.

Contact
opnemen