Water Drentsche Aa nog regelmatig vervuild met onkruidbestrijdingsmiddelen

Donderdag 06 September 2018
  • In het water zit onder meer glysofaat (foto: Free Nature Images/Sytstke Dijksen)

Het water van de Drentsche Aa wordt nog regelmatig vervuild door het gebruik van glyfosaat en andere schadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen. De stoffen worden waarschijnlijk gebruikt bij tuinonderhoud.

Dat zeggen Waterschap Hunze en Aa's, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen naar aanleiding van verschillende onderzoeken. Gezamenlijk werken zij aan een programma om vervuiling van de Drentsche Aa tegen te gaan. Bij het innamepunt wordt regelmatig de toegestane hoeveelheid van de schadelijke stoffen overschreden.

Het water uit de Drentsche Aa wordt door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld in de stad Groningen. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, wordt samengewerkt met omliggende gemeenten, inwoners, bedrijven en agrariërs.

Het aantal keren dat schadelijke stoffen worden aangetroffen is in de afgelopen jaren wel afgenomen.

Contact
opnemen