Wat zijn de nieuwe broedvogels in De Onlanden?

Donderdag 14 December 2017
  • De rietzanger komt veel voor in De Onlanden (Foto: Bernard Versloot)
  • De groene specht, een van de nieuwkomers in natuurgebied De Onlanden (Foto: Pixabay)
  • Ook de ijsvogel broedde dit jaar niet in De Onlanden (Foto: Pixabay)

De zwartkopmeeuw, de groene specht en de buidelmees zijn nieuwe inwoners van natuurgebied De Onlanden. De tapuit en de zwarte roodstaart zijn terug van weg geweest. Net als de bonte vliegenvanger en de ekster.

Dit blijkt uit het rapport "Broedvogels in De Onlanden in 2017" dat onlangs verschenen is. De waarnemingen van tientallen vogeltellers zijn verzameld in het rapport.

Meer broedvogels
De meest voorkomende vogels in het gebied zijn de rietzanger en de kokmeeuw. In totaal broedden 105 verschillende vogels in De Onlanden. Het aantal vogels is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Wisseling van de wacht
In vergelijking met vorig jaar zijn sommige vogels nieuw, zoals de zwartkopmeeuw. Andere vogels zijn niet meer gezien in het gebied. Het gaat om de kwartelkoning, het kleinst en het klein waterhoen, de velduil, de ijsvogel, de braamsluiper en de geelgors.

Warm en nat
Het afgelopen broedseizoen begon opvallend warm en nat. De maand mei was juist uitzonderlijk droog. Deze weersomstandigheden hebben invloed gehad op de broedvogels.

Door de vele regen stond het water in De Onlanden hoog. Hierdoor waren sommige broedplaatsen niet bereikbaar. Andere plekken waren niet geschikt als broedplek door de droogte later in het broedseizoen.

Contact
opnemen