Waar zijn de Drentse baardvleermuizen gebleven?

Vrijdag 13 Oktober 2017
  • Thijs Bosch doet onderzoek naar de baardvleermuis. Foto: RTV Drenthe
  • Thijs Bosch doet onderzoek naar de baardvleermuis. Foto: RTV Drenthe

SCHOONOORD - Drenthe is altijd een belangrijke provincie voor baardvleermuizen geweest. In de aardappelkelder op Kamp Westerbork overwinterde de grootste kolonie van ons land. Maar het aantal Drentse baardvleermuizen gaat hard achteruit.

Een paar jaar geleden overwinterden er zo'n duizend in Drenthe. Nu is daar nog maar een fractie van over en zijn er afgelopen winter zo'n 148 geteld. Het is de grote vraag waar de baardvleermuis is gebleven. 

Waar zijn de zomerkolonies?
Baardvleermuizen zijn geheimzinnige dieren waar maar heel weinig over bekend is. Ze jagen in bossen op insecten. Hun systeem van echolocatie is zo verfijnd dat ze in het donker tussen takken en bladeren door kunnen vliegen.

We weten dat ze overwinteren in de aardappelkelder op Kamp Westerbork, maar waar hun zomerkolonies zijn is onbekend. Om daar achter te komen moest een aantal dieren worden gevangen. Dat gebeurt met mistnetten: netten die zo fijn zijn dat zelfs vleermuizen ze niet 'zien'.

Niet één gevonden
Vleermuizen kunnen grote afstanden afleggen, soms wel tot 100 kilometer. Daarom kunnen de zomerkolonies ver van de overwinterplaats afliggen. Daarom werd tijdens het onderzoek in de wijde omgeving gezocht. Zo werden er netten geplaatst in de bossen bij Echten, maar ook in het Noordlaarderbos en bij Sellingen. 

Hoewel het zoekgebied groot was, was het resultaat teleurstellend. "Er wordt van alles gevangen, maar geen baardvleermuis"; zegt onderzoeker Thijs Bosch. 

Bijzondere ontdekking
Toch werd er een bijzondere vangst gedaan: de Brandt's-vleermuis. Deze soort is nog nooit in Drenthe gevangen. En het bleef er niet bij één. Na verder onderzoek werd zelfs een kraamkolonie opgespoord. Die bevond zich onder het dak van een huis in Schoonoord.

Maar hoe zit dat nu met de baardvleermuis? Volgens Bosch is de kans groot dat het gewoon heel slecht met dit soort gaat en dat er dus gewoon veel minder zijn dan een paar jaar geleden. Hoe komt, dat weet niemand.

Contact
opnemen