Vogelwerkgroep maakt zich zorgen om toekomst Tusschenwater

Maandag 19 Juni 2023
  • Gerard Dekker bekijkt de stelkluten en lepelaars. (Rechten: RTV Drenthe)

Het nieuwe natuurgebied Tusschenwater in de buurt van Zuidlaren heeft in de afgelopen jaren een vliegende start gemaakt. Het is in ons land een toplocatie als broedgebied voor de zeldzame steltkluut. En sinds dit jaar broeden er ook nog lepelaars, dat is voor het eerst in Drenthe.

Maar blijft die rijkdom? De vogelwerkgroep van IVN Zuidlaren maakt zich zorgen. Het aansluitende gebied Noordma gaat veranderen. In dit gebied worden maatregelen genomen voor natuurherstel en dat gaat ook effect hebben op Tusschenwater.

Slikrandjes en broedvogels

Tusschenwater is vier jaar geleden aangelegd als onderdeel van het Hunzeproject. Het gebied is ingericht als een doorstroommoeras. Dat houdt in dat het op het eind van de winter onder water wordt gezet en in de loop van het jaar opdroogt doordat het water langzaam wegloopt en verdampt. Daardoor ontstaan allerlei slikrandjes en eilandjes in het water, en die zijn geliefd als broedlocatie bij allerlei vogelsoorten. "We hebben dit jaar 23 paar steltkluten in het gebied en dat is een derde van het aantal broedgevallen in ons land", zegt Gerard Dekker van IVN Zuidlaren.

Bovendien nestelen er nu ook nog verschillende paartjes lepelaars. Volgens Dekker heeft dat te maken met de bijzondere omstandigheden in het gebied. "De eilandjes die in het voorjaar droogvallen zijn veilige broedplekken voor de steltkluten en de visdieven. En de lepelaars hebben het ondiepe water nodig om voedsel te zoeken."

Zorgen over waterniveau

Ondanks het goede vogelnieuws maakt Dekker zich zorgen. "Het Drentse Landschap wil binnenkort beginnen met het aanleggen van de Noordma, dat is de verbinding van Tusschenwater met het Zuidlaardermeer. Dat gebied krijgt hetzelfde waterniveau als het Zuidlaardermeer en het wordt dus een grote waterplas. Daar is niks mis mee, maar Het Drentse Landschap wil dan ook het karakter van het Tusschenwater veranderen. Daar moet het waterniveau meebewegen met dat van Noordma en het Zuidlaardermeer, en dat betekent dat het doorstroommoeras verdwijnt".

Dekker is bang dat Tusschenwater dan ook één grote waterplas wordt en dat juist de slikeilandjes en slikrandjes gaan verdwijnen. "Dat zou het einde kunnen betekenen voor de steltkluten en de plevieren die hier broeden".

De ontwikkelingen van de Noordma horen bij het programma Natuurlijk Platteland, waarbij gewerkt wordt aan een klimaatbestendig en natuurlijk beekdal. De provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa's, gemeente Tynaarlo en Stichting Het Drentse Landschap zijn hierbij betrokken.

De natuur haar gang laten gaan

Volgens Uko Vegter van het Drents Landschap loopt het zo'n vaart niet. "Steltkluten zijn vogels die broeden op locaties waar de natuur nog aan het ontwikkelingen is, ook wel pioniersituaties genoemd. Wij verwachten dat de vogels gewoon gaan verhuizen, waarschijnlijk naar Noordma."

De natuurorganisatie wil zoveel mogelijk de natuur haar gang laten gaan, met zo min mogelijk barrières in het gebied. Bovendien is er nog geen definitief besluit genomen, als het doorgaat wil Het Drentse Landschap de situatie bekijken. "We hebben afgesproken om het een paar jaar aan te zien, en als Tusschenwater inderdaad achteruitgaat als vogelgebied dan kunnen we de situatie nog veranderen."

Dekker vindt het jammer dat er niet meteen voor wordt gekozen om Tusschenwater te behouden als doorstroommoeras: "Er is hier voor heel veel geld een waterinlaat gebouwd, dat is allemaal weggegooid als je het gebied onder water zet".

Bekijk hieronder de beelden van de broedende lepelaars en andere vogels in het natuurgebied:

Contact
opnemen