Vogels tellen in de Mepper Hooilanden

Zaterdag 22 Januari 2022
  • Popke Graansma komt al tien jaar in dit gebied (Rechten: RTV Drenthe)

Popke Graansma telt al tien jaar vogels in de Mepper Hooilanden en heeft het gebied zien veranderen. "Het is steeds meer natuurgebied geworden, vroeger was het een agrarisch gebied en nu is het helemaal natuurgebied. Je ziet veel nieuwe soorten, steeds meer eenden, wilde zwanen en de zeearend."

Het natuurgebied ligt tussen Meppen en Gees en grenst aan Boswachterij Gees. Bijna twintig jaar geleden ging het gebied op de schop en werd het heringericht als waterbergingsgebied. De Geeserstroom werd verlegd en kreeg haar meanders terug. Sindsdien treedt de beek regelmatig buiten haar oevers en is het gebied een stuk natter dan voorheen.

Vogels tellen

Tientallen uren brengt de vrijwilliger in het gebied door. "Mijn hobby is vogels kijken, dus ik kom hier heel vaak vogeltjes kijken en tellingen uitvoeren. Dat doe ik voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse landschap." De natuurorganisaties gebruiken die informatie om het beheer goed af te stellen. "Als je bepaalde vogels meer of minder ziet, kan dat betekenen dat er verkeerd wordt gemaaid of juist goed", aldus Graansma.

Schattingen maken

Het is geen makkelijke hobby. "Je moet het een beetje leren", vindt Graansma. "Het belangrijkste is dat je soorten leert onderscheiden, zodat je weet welke eend er zit. Daarna moet je leren hoe je ze moet tellen. Als hier een paar honderd eenden zitten, lukt het niet om elke eend één voor één te tellen. Je maakt dan schattingen. Je schat dat in een bepaald gebied ongeveer vijftig eenden zitten en dat probeer je te vertalen naar het hele gebied." Daar is wel wat ervaring voor nodig. "Het is niet iets wat je een, twee, drie kunt."

Bijzondere waarnemingen

Graansma heeft de tijd. "Ik ben m'n hele leven al met natuur bezig en nu ik gestopt ben met werken heb ik als het ware tijd over en dat stop ik terug in de natuur. En als je bijzondere dingen wilt zien kost dat tijd." Een van de opvallendste vogels die hij gespot heeft is de zeearend. "En de klapekster is ook heel mooi, die overwintert hier elk jaar. Soms kom je zeldzame eenden tegen zoals de witoog- en de toppereend. Maar het meest bijzonder vind ik toch wel de zeearend."

Imposante vogels

Een stukje verderop staat vogelaar Elise Stellingsma. Ze is druk aan het fotograferen en haar blik is gericht op het zeearendpaar. "Ik las net op waarneming.nl dat hier twee zeearenden zaten, dus die wilde ik wel even zien," zegt ze enthousiast. "Ik ben snel in de auto gesprongen en hierna toe gereden en ze waren er nog! Dat vond ik wel heel geweldig, het zijn zulke prachtige, grote, imposante vogels. Het is de grootste roofvogel hier in Nederland. Als ze gaan vliegen dan hebben ze een spanwijdte van twee meter. Dat is geweldig om te zien!"

Lees ook:

Contact
opnemen