Vlindersoorten dreigen te verdwijnen uit Drentse heidegebieden

  • De kommavlinder beleeft een rampjaar (Foto: Free Nature Images/Kars Veling)

Nog vijf, misschien tien jaar heeft de heivlinder nog in Drenthe. De extreme droogte van vorig jaar was rampzalig voor de fladderende insecten die ooit met duizenden de heide bevolkten.

De Vlinderstichting spreekt van een rampjaar voor een aantal soorten vlinders. Naast de heivlinder heeft ook de kommavlinder zich veel te weinig voortgeplant.

Achteruitgang in Drenthe
Vooral in de heidegebieden in het binnenland, zoals in Drenthe, zijn de waargenomen aantallen verontrustend laag. In grote populaties kunnen de soorten zich misschien nog wel herstellen, maar de kans is groot dat ze helemaal verdwijnen op plekken waar er al weinig waren, aldus de stichting.

"We zien nu een paar jaar achter elkaar een enorme achteruitgang, vooral op plekken waar al weinig zitten. Daar zal de heivlinder wellicht helemaal verdwijnen", denkt Kars Veling van de Vlinderstichting. "Het zou me niets verbazen als er over vijf, tien jaar geen heivlinder meer te vinden is in Drenthe. 

Verlies aan biodiversiteit
Waar er de afgelopen tien jaar gemiddeld nog 200 heivlinders geteld werden, zijn er nu maar 40 waarnemingen gedaan. In de boswachterij Hooghalen-Grolloo is er maar één heivlinder geteld en in het gebied bij Dwingeloo zelfs geen enkele. 

"Het is een teken aan de wand. Dit zijn opvallende dieren die goed geteld worden. Als zij het al moeilijk hebben, dan betekent het dat het met andere dieren en planten ook niet goed gaat. Daardoor verlies je biodiversiteit", waarschuwt Veling. 

Nectar nodig
De kommavlinders vliegen laat in het jaar, om te kunnen profiteren van de bloeiende heide waar ze veel nectar kunnen drinken. Die nectar is nodig om actief te kunnen zijn en zich voort te planten. Vorig jaar bloeide er echter maar heel weinig heide.

Ook het schapengras blijkt zwaar te hebben geleden. Dat is een van de belangrijkste planten voor de heivlinder, kommavlinder en kleine heivlinder. De rupsen die er nog wel waren, hadden dit voorjaar daardoor weinig of niets te eten.

Contact
opnemen