Vissen mogelijk in problemen door verwachte regenval

Woensdag 07 September 2022
  • Veel vissen overleefden de gevolgen van de stortbuien in Angelso niet (Rechten: RTV Drenthe / Ilona van Veen)

De verwachte regenval van de komende dagen, kan mogelijk ernstige gevolgen hebben voor de vissen die in sloten of beken leven. "Meerdere oorzaken kunnen ervoor zorgen dat de vissen mogelijk een tekort aan zuurstof krijgen, in het ergste geval kunnen ze daaraan sterven", zegt woordvoerder Martin Hilferink van Waterschap Vechtstromen.

Een van die oorzaken is de uitgebleven regen en de aanhoudende hitte van de afgelopen weken. Daardoor daalt het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater, waardoor vissen moeilijker kunnen overleven. Daarnaast zorgt de verwachte regenval ervoor dat het opgehoopte afval in het riool in dat oppervlaktewater terechtkomt. Hilferink: "Door de vele regen kan de doorstroom in het riool verstopt raken, waardoor dit afval terecht komt in het oppervlaktewater. Daardoor neemt de waterkwaliteit nog verder af, en dat kan dodelijke gevolgen hebben voor de vissen."

Oplossingen

De bestrijding van dit probleem is een lastige opgave voor het waterschap. "Er is in principe niet heel veel wat we er aan kunnen doen. Het is vooral een probleem dat de natuur zelf oplost. We kunnen wel preventief te werk gaan en ervoor zorgen dat er zuurstofrijk water wordt bijgepompt, zodat de vissen het kunnen overleven."

Een andere optie is het overplaatsen van vissen naar andere beken of sloten. "Dat zien we veel in Twente, maar hier kiezen we daar vaak niet voor. In Drenthe kiezen we vaker voor het extra water pompen in beken", zegt Hilferink.

Neem contact op met Waterschap

Het waterschap raadt af om de vissen zelf te helpen. "Mocht je vissen naar adem zien happen, of levenloos in het water zien liggen, neem dan contact op met het waterschap. Het is gevaarlijk voor jezelf en voor de vissen om ze zelfstandig uit het water te halen, want je kan de waterkwaliteit dan nog meer verslechteren. Bovendien kunnen de vissen mogelijk besmet zijn met botulisme, wat dan weer schadelijk kan zijn voor mensen. We nemen iedere melding serieus en bekijken per geval welke aanpak noodzakelijk is, om zo het probleem op te lossen."

Hilferink verwacht dat het zuurstofprobleem enkele dagen zal aanhouden. "Dit zien we vaker gebeuren in periodes van veel regenval. Het is iets wat de natuur zelf moet oplossen, dus het belangrijkste is om het te melden, zodat wij er mee aan de slag kunnen."

Lees ook:

Contact
opnemen