Vijfjarig jubileum voor Landschapsbeheer Drenthe

Woensdag 30 Mei 2018
  • Landschapsbeheer Drenthe zet zich in voor behoud van het Drentse landschap (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

Streekbeheer werkt. Dat is de conclusie van Landschapsbeheer Drenthe na vijf jaar beheer van het Drentse cultuurlandschap.

Sinds 2013 is er sprake van streekbeheer. De overheid trok zich terug uit het landschapsbeheer en droeg dit over aan de provincie. Landschapsbeheer Drenthe nam het in onze provincie op zich.

De organisatie bezit geen eigen terreinen maar werkt samen met bewoners, boeren, eigenaren en de overheid. Ook ondersteunen zij de organisaties die terreinen bezitten bij het beheer en onderhoud in de natuurgebieden.

Advies over natuurbeheer
Landschapsbeheer Drenthe stimuleert mensen om zich actief in te zetten voor de natuur bijvoorbeeld door advies te geven over het snoeien van hoogstamfruitbomen, de aanleg van houtwallen en het onderhoud van poelen. Ook adviseren zij particuliere grondbezitters en gemeenten.

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de organisatie. Duizenden mensen zetten zich in voor de zorg voor het Drentse cultuurlandschap.

Streekbeheer werkt 
Na vijf jaar concludeert Landschapsbeheer Drenthe dat het streekbeheer succesvol is. Het aantal betrokken bewoners is verveelvoudigd en vrijwillige bewonersgroepen verzetten veel werk.

Toch is het niet genoeg. Houtwallen en andere landschapselementen verdwijnen nog steeds. De organisatie maakt zich zorgen hierover: hoe zal het Drentse landschap er over vijftig jaar uitzien? Daarom zet zij zich ook de komende vijf jaar weer in voor het behoud van de regionale natuur.

Contact
opnemen