Vijf vragen over de orchideeën in de Polder Ten Cate

  • In de Polder Ten Cate staan ratelaars, boterbloemen en vooral veel orchideeën (foto: RTV Drenthe)

Op veel plekken in onze provincie is de afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe natuur. De komende weken duiken we met Hans Dekker in op het natuurherstel. Deze week zijn we in de Polder ten Cate, in de buurt van Wapserveen.

Eén van de bijzonderheden in dit gebied zijn de vele orchideeën die er nu groeien. Plantenkenner Dekker beantwoord hier vijf vragen over. 

Waarom is dit gebied bijzonder?
"Dit gebied is onderdeel van de Wapserveense petgaten, een gebied dat anders is dan wat we gewend zijn in Drenthe. Dat komt omdat we in het overgangsgebied zitten tussen het plateau van Drenthe, het omgekeerde soepbord dat bestaat uit een zandplateau met keileem, en het veenweidegebied van Noordwest-Overijssel."

"Water dat op het Drents plateau regent, zakt in de bodem en maakt via ondergrondse lagen een zijwaartse beweging om hier weer aan de oppervlakte te komen. Onderweg heeft het water mineralen opgedaan en daar reageren de planten op. Daarom zie je hier een kleurrijk geheel van ratelaars, boterbloemen, kattenstaart en vooral heel veel orchideeën."

Een aantal jaren geleden was dit nog grasland, wat is er gebeurd?
"Om dit soort natuur te herstellen is het belangrijk dat het water weer aan de oppervlakte kan komen. Daarvoor moet je de diepe sloten ondieper maken of dempen. Niet alle sloten moeten echter gedempt worden omdat het regenwater dan op de grond blijft staan. In tegenstelling tot het grondwater is regenwater zuur en arm aan mineralen en dat is niet goed voor de planten."

Is dit een veld zoals je dat vroeger op meer plekken in Drenthe zag?
"Ja, ik denk dat de graslanden in Drenthe vroeger heel bloemrijk geweest zijn. We hebben gegevens van het Oude Diepje uit het begin van de vorige eeuw en daaruit blijkt dat er waarschijnlijk paarse vlaktes te zien waren met mooie, bijzondere planten waaronder de orchidee. Ook de dotterbloem kwam vroeger veel voor."

Welke soorten orchideeën staan hier?
"De meeste orchideeën die je ziet zijn twee soorten rietorchissen, de gevlekte en de ongevlekte rietorchis. Ook staan hier brede orchissen. Deze orchidee bloeit heel vroeg in het jaar, eigenlijk al vanaf begin mei."

Hoe kunnen we dit natuurgebied behouden?
"Dit gebied is gebaat bij een stabiel beheer. Dat betekent regelmatig maaien en afvoeren en hier en daar wat stukjes laten staan. Dat is ook belangrijk voor de vlinders en insecten. Omdat dit nog een relatief jong gebied is dat pas kort geleden in beheer is genomen, verwacht ik nog ontzettend veel verrassingen omdat meer soorten zullen afkomen op het kwelwater."In ROEG! zie je zaterdag vanaf 17.10 uur op RTV Drenthe meer de orchideeën in de Polder Ten Cate.

Contact
opnemen