‘Verlaging waterpeil in natuurgebied Oosterland is slecht voor natuur en klimaat’

Dinsdag 27 Februari 2018
  • Volgens Natuurmonumenten verdwijnt de wilde witte kievitsbloem door de plannen van Waterschap Hunze en Aa's (foto: Natuurmonumenten/Jacob de Bruin)

EELDE-PATERSWOLDE - Het Waterschap Hunze en Aa's brengt het waterpeil in de benedenloop van de Drentsche Aa omlaag in natuurgebied Oosterland bij Eelde-Paterswolde. Daarmee wil het waterschap bodemdaling door gaswinning compenseren. En dat is tegen het zere been van Natuurmonumenten.

De natuurbeschermers zeggen dat de peilverlaging slecht is voor natuur, klimaat en de enige boer in het gebied. "Het verlagen van het peil leidt tot verdere afbraak van het veen waardoor de bodem weer gaat dalen. Uiteindelijk is het geen duurzaam plan van het waterschap", vindt Geertjan Smits van Natuurmonumenten. 

Zuurstof in de bodem
Het natuurgebied Oosterland is veengebied. "Op moment dat je het peil verlaagt, komt er zuurstof in de bodem waardoor het veen afbreekt. Dat gaat verbranden, waardoor de bodem weer verder gaat dalen. Dat verbranden leidt ook tot enorme CO2-emissie. We hebben juist afgesproken dat de uitstoot van CO2 omlaag moet. Het waterschap doet precies het tegenovergestelde", aldus Smits. 

Wilde witte kievitsbloem
Natuurmonumenten heeft plannen om van het natuurgebied een moerasgebied te maken. "Op het moment dat het peil omlaag wordt gebracht, wordt het gebied alleen maar droger. Dat staat haaks op onze plannen om daar moerasontwikkeling voor elkaar te krijgen. Daarnaast wordt het gebied gekenmerkt door de laatste groeiplek van de wilde witte kievitsbloem. Als je het gebied verder gaat verdrogen, zal dat het einde van de wilde witte kievitsbloem betekenen."

'Boer heeft niets aan gebied'
In het gebied woont nog één boer. Smits denkt dat verlaging nadelig is voor de boer. "Als het waterpeil lager wordt, komt er meer mangaan in het gras terecht. Die metalen komen vrij als er zuurstof bijkomt. Op moment dat het waterschap het peil gaat verlagen, wordt die mangaanproblematiek alleen maar groter. De boer heeft dan dus nog minder aan het gebied door de maatregel van het waterschap."

Rechter
Natuurmonumenten heeft het waterschap nadrukkelijk opgeroepen om het peil juist te verhogen. "Dat zal goed zijn voor de natuur en klimaat. Ook de boer zal er baat bij hebben. Als het waterschap daar geen gevolg aan geeft, overwegen we naar de rechter te stappen", dreigt Smits.

Contact
opnemen