Veranderingen in de natuur zorgen voor nieuwe vogelsoorten

Vrijdag 10 November 2017
  • De kraanvogel zag je bij het maken van de vorige atlas niet. Foto:Trienke de Bruin

De laatste broedvogelatlas stamt uit 2000, dus werd het tijd voor een nieuwe. Drie jaar geleden begon de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe met het tellen van de broedvogels. Deze week wordt het boek gepresenteerd.

Voor de atlas is op ruim honderd plekken geteld. Daarnaast leverden driehonderd extra tellers aanvullende informatie. "Daardoor hebben we een compleet beeld", zegt schrijver Arend Dijk. 

Met het samenstellen van de atlas werden bijzondere soorten in Drenthe ontdekt. Zo broedt in het Diependal al jaren een roodhalsfuut. Ook de grauwe klauwier werd gezien in onze provincie. 

Nieuwe soorten
Sinds de vorige verschijning is de samenstelling van de vogelbevolking flink veranderd. "Nu we alle gegevens op een rij hebben gezet, blijkt dat alle vogels van moeras naar riet het goed doen", zegt schrijver Bert Dijkstra. 

"Kijk bijvoorbeeld naar de roerdomp. Bij de vorige atlas hadden we  slechts enkele paren, nu zijn dat er bijna vijftig. Dat geldt ook voor de rietzanger en de sprinkhaanrietzanger."

Veranderingen in de natuur
Dat er andere soorten vogels in onze provincie komen, heeft te maken met de veranderingen in de natuur. Zo zijn er nieuwe natuurgebieden aangelegd en zijn er in de vorige eeuw grote bossen aangeplant. Die bossen beginnen nu tot leven te komen. 

Bomen worden ouder en daar komen andere vogels op af. Bijvoorbeeld de boomklever. In de jaren '70 waren tien paren, nu zijn dat er vierduizend."

Toch is niet alles volgens Dijkstra koek en ei. "De soorten die van naaldbomen leven hebben het zwaar. Als je kijkt naar goudhaantjes, zwarte mezen of kuifmezen zie je een andere trend."

Soorten verdwijnen
Hoe dan ook, deze verandering blijft zich voortzetten. "Er zullen soorten verdwijnen, vooral soorten die in het cultuurlandschap leven. De tapuit, die nog nog op de heide voorkomt zal verdwijnen. Maar er komen ook nieuwe soorten bij. De volgende atlas zal er dan ook weer anders uitzien", legt Dijkstra uit.

Dijk beaamt dat. "De kraanvogel bijvoorbeeld, we hadden nooit verwacht dat hij hier zou leven. Net als de raaf, die zat hier bij het  maken van de vorige atlas niet."

Contact
opnemen