‘Veel ergernis over recreanten die natuur verstoren’

Zaterdag 24 September 2022
  • Er is ergernis over zwerfafval in de natuur (Rechten: RTV Drenthe)

Natuurliefhebbers storen zich in grote mate aan recreanten, meldt Nature Today op basis van een enquête van de Heimans en Thijsse Stichting.

86 procent van de natuurliefhebbers is het (zeer) eens met de stelling: 'Ik erger mij regelmatig aan recreanten die natuur verstoren'. Ze roepen op tot meer toezicht, handhaving en bewustwording onder bezoekers. 91 procent ervaart dat de recreatie in natuurgebieden is toegenomen in de afgelopen tien jaar.

Een van de grootste ergernissen is zwerfafval dat wordt achtergelaten, zo blijkt uit de enquête.

Natuurfans leveren zelf ook bijdrage

Bijna iedereen (96 procent) vindt dat er meer gedaan moet worden aan bewustwording van de effecten van recreatie op natuur. 84 procent is voor meer toezicht en handhaving om verstoring door recreatie te voorkomen, en 73 procent is het er (zeer) mee eens dat daarvoor meer striktere regelgeving van natuurbeheerders en overheden nodig is.

Overigens geeft een derde van de natuur-bewonderaars aan zelf ook wel eens de natuur te verstoren bij het recreëren.

Lees ook:

Contact
opnemen