Uitgelachen door een zwarte specht?

Zaterdag 01 April 2023
  • De zwarte specht heeft een opvallend rode kruin (Rechten: Saxifraga / Luuk Vermeer)

Heb je wel eens het gevoel gehad dat je in het bos werd uitgelachen? Als het een naaldbos was, kan het zijn dat je een zwarte specht hoorde. In het voorjaar laat deze schuwe bosvogel een lachende roep horen.

Uit onderzoek van Willem van Manen van Sovon Vogelonderzoek blijkt dat boskap een gunstig effect heeft op de zwarte specht. Dat schrijft hij in een artikel in het meest recente exemplaar van De Levende Natuur.

Stormbos

De eerste zwarte spechten vestigden zich in 1929 in Drenthe, net voordat er op grote schaal bos aangeplant werd. In de jaren tachtig van de vorige eeuw broedden daar waarschijnlijk zo'n honderd paren, schrijft Van Manen. Hij vermoedt dat de populatietoename te maken had met de stormen in 1972 en 1973.

De zwarte specht komt vooral voor in uitgestrekte naaldbossen waar ze in jong naaldhout op mieren jagen en de larven eten van kevers die in dood hout leven. Dit voedselaanbod is te vinden in door storm geteisterde bossen, en in bossen waar bomen gekapt worden en blijven liggen.

Populatie

Vanaf de jaren tachtig daalde het aantal vogels in de Drentse bossen. Onderzoekers verwachten dat die daling komt door een wegebbend effect van de stormen. De voedselovervloed in een stormbos is van tijdelijke aard en verdwijnt na verloop van tijd weer. Sinds 2000 groeit de Drentse zwarte spechtenpopulatie weer.

In het Drents-Friese Wold hadden houtkap, vernatting en een plaag van bastkevers een positief effect op de vogels. Zowel legselgrootte als broedselgrootte en de conditie van de jongen namen toe.

Lees ook:

Contact
opnemen