Tweede Kamer wil wolf inzetten voor natuurbeheer

Woensdag 18 Oktober 2023
  • De wolf wordt ingezet voor faunabeheer (Rechten: Saxifraga / Bart Vastenhouw)

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet de wolf een belangrijke rol krijgen bij het op peil houden van het aantal wilde dieren zoals reeën, herten en zwijnen. Gisteren nam de Kamer een motie van Eva Akerboom, kamerlid namens de Partij voor de Dieren (PvdD), aan.

In deze motie vraagt de PvdD de regering de rol van zogenaamde 'grote predatoren', waaronder ook de wolf valt, mee te nemen in het Nederlandse wildbeheer. De partij is van mening dat de wolf kan helpen bij het verwijderen van zieke wilde dieren, zoals wilde zwijnen met varkenspest, zodat jagers dit niet meer hoeven te doen.

De wolf is al langer voer voor discussie. Zowel landelijk als provinciaal lukt het politici en natuurinstanties niet om het eens te worden over de manier waarop je om moet gaan met het roofdier. De provincie Drenthe heeft onlangs de Europese Commissie gevraagd om de beschermde status van de wolf aan te passen zodat het beheer van het dier mogelijk wordt gemaakt. De Drentse Partij voor de Dieren gaf daarna aan dat Gedeputeerde Staten (GS) niet eerlijk was met feiten over de wolf in Drenthe.

Faunabeheer

Gert-Jan Schuinder, fractievoorzitter in Provinciale Staten (PS) van BBB Drenthe, deelt de mening van de meerderheid van de Tweede Kamer niet. "Voordat je de wolf wilt gaat inzetten om de populatie van andere dieren in stand te houden, moet je hem zelf ook kunnen beheren. Zo geef je één dierenpopulatie vrij spel."

De provinciale tak van de BBB ziet het liefst dat Drenthe volledig 'wolfvrij' wordt, maar beseft ook dat het lastig gaat worden om dit voor elkaar te krijgen. "Op korte termijn gaat dat niet lukken, daarom werken we als provincie ook intensief aan het veranderen van die beschermde status van de wolf", zegt Schuinder.

Op dit moment heeft de wolf een beschermde status binnen Europa waardoor het niet toegestaan is het dier te verjagen, te verplaatsen of af te schieten. Voor Schuinder een extra reden om met argusogen naar het Haagse besluit te kijken. "Wat als de wolf zich straks blijft vermenigvuldigen en we hier tientallen roedels hebben, dan kunnen we niks doen. Een beest inzetten voor het beheren van reeën, maar vervolgens niet in staat zijn dat beest zelf te beheren. Als alle reeën opgegeten zijn, moeten ze weer ander voedsel zoeken. Dat noem ik geen faunabeheer", vervolgt hij.

Minder ruimte

Adviseur faunabeheer Sander Crasborn ziet net als Schuinder dat het aangenomen PvdD-voorstel een aantal haken en ogen bevat. Volgens hem heeft Nederland namelijk geen zuivere, natuurlijke ecosystemen waar dierenpopulaties elkaar in stand kunnen houden.

"Nederland is in feite een grote stad met een park eromheen. We hebben nou eenmaal te maken met te hoge wildstanden. De wolf kan die standen wel verlagen, maar reguleren kan hij niet. Dus ouderwets faunabeheer met jagers blijft altijd nodig", aldus Crasborn.

Volgens Crasborn koopt de Kamer met het aannemen van deze motie tijd. "De Kamer zegt nu de wolf een belangrijke rol te willen geven. Daarmee is de discussie over de wolf op korte termijn enigszins de kop ingedrukt. Het geeft bijvoorbeeld de provincie Drenthe nog minder ruimte om iets met of tegen het dier te doen", stelt hij.

Reeënbeheer

Onlangs kondigde Staatsbosbeheer in Drenthe nog aan per 1 januari een ander reeënbeheer te willen uitvoeren op een deel van de eigen terreinen. Het doel daarvan is om recreanten vaker oog in oog te laten staan met een ree.

Vaak wordt de wolf als schuldige aangewezen voor het feit dat reeën zich minder laten zien, maar volgens Staatsbosbeheer is dat niet de enige factor. Uit de meest recente reeëntelling blijkt dat de wolf tot nu toe nog geen invloed heeft op het aantal reeën in Drenthe. In maart van dit jaar zijn 10.605 reeën geteld en dat is in lijn met de tellingen van de afgelopen tien jaar.

Landelijke fractie

BBB Drenthe heeft, nadat het voorstel gisteren werd aangenomen, contact opgenomen met de landelijke fractie. Schuinder: "We willen voorkomen dat het uit de klauwen loopt. We hebben meteen een lijst met vragen gestuurd naar onze landelijke Tweede Kamerfractie. Ze moeten echt een vinger aan de pols houden."

Lees ook:

Contact
opnemen