Top tien van Drentse tuinvogels: de huismus

Vrijdag 27 Januari 2023
  • Al jaren is de huismus een van de meest getelde vogels (Rechten: Pixabay)

De twintigste tuinvogeltelling begint vandaag. Vogelliefhebbers tellen gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de telling hebben we de Drentse top tien van 2022 onder de loep genomen. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Al jaren staat de huismus met stip op nummer een, zowel in de Drentse als in de landelijke top tien.

Mensenvriend

Huismussen leven in de buurt van mensen en houden van een rommeltje, met struiken, heggen, schuren, weilanden, akkers met gemorst graan en houtwallen. Vooral in en rond oudere woonwijken en dorpen komen ze veel voor. Mussen maken hun nest onder dakpannen en in gaten en kieren van gebouwen, en in nestkassen voor mussen. Het menu is gevarieerd en bestaat uit granen en zaden, insecten, vogelvoer zoals vetbollen en pinda's, bessen en bloemknoppen.

Herkenning

Man en vrouw huismus zien er behoorlijk verschillend uit. Het mannetje heeft een grijze kop met roodbruine flanken en een grijs onderlichaam met bruin en zwart gekleurde vleugels. De snavel is donkergrijs en kegelvormig. Het vrouwtje is even groot maar lichter van kleur met een lichtbruin verenkleed en een opvallende lichtbruine wenkbrauwstreep achter het oog. Haar snavel is lichter en geler van kleur.

Afname

De jaarlijkse uitslagen van de tuinvogeltelling geven aan dat de huismus een talrijke vogel is. Toch is het aantal sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk afgenomen. Dit heeft geleid tot meer dan vijftig procent minder broedparen sinds die tijd. Een van de oorzaken is wellicht de afname van broedgelegenheden door renovatie en isolatie van oude woningen. Daarnaast spelen ook een afname in voedselaanbod en minder groen in de tuinen een rol.

Lees ook:

Contact
opnemen