Top tien van Drentse tuinvogels: de gaai

Maandag 16 Januari 2023
  • De gaai is opvallend gekleurd (Rechten: Erik Karits via Pixabay)

Vanaf vrijdag 27 januari tellen vogelliefhebbers gedurende drie dagen de vogelsoorten die zij in de tuin voorbij zien komen. De vogeltuintelling is een jaarlijks terugkerend fenomeen van wetenschappelijke waarde. De gegevens die deze tellingen opleveren zeggen iets over de ontwikkeling van vogels in de tuin, en over geschikte manieren om ze te helpen en beschermen.

In aanloop naar de twintigste tuinvogeltelling nemen we de Drentse top tien van 2022 onder de loep. Welke vogels leven zoal in onze achtertuin en wat weten we over die soorten? Vorig jaar eindigde de gaai op de tiende plek. In de landelijke top tien kwam de vogel niet voor.

Herrieschopper

De gaai maakt een hees, schreeuwend geluid. De wetenschappelijke naam Garrulus glandarius valt te vertalen als 'voortdurend krassende eikelzoeker'. In het bos geldt zijn roep als een alarm voor andere dieren. Ze reageren op het geluid van de gaai en verbergen zich voor de gesignaleerde indringer. Tijdens het broedseizoen daarentegen is de vogel juist stil.

Jonge gaaitjes

Het broedseizoen loopt van half april tot in juni. Het komvormige nest is bekleed met mos en bevindt zich vaak tussen de stam en een dikke tak. Een gaaienpaar heeft meestal een legsel met vijf tot zeven eieren. Na een week of drie broeden komen de eieren uit en na een week of zes tot acht zijn de jongen zelfstandig. Vanaf dat moment kunnen de ouders agressief doen tegen hun jongen.

Vooruitgang

Gaaien doen het goed in ons land, sinds 1975 nemen de aantallen broedvogels toe en heeft de vogel zich over het westen en noorden van het land verspreid. Van oudsher is het een schuwe bosvogel, maar hij komt steeds meer voor binnen de bebouwde kom. Ze zoeken hun voedsel in het bos, boerenland, parken en tuinen. Het menu bestaat uit insecten, eieren en jongen van zangvogels. In de winter aangevuld met eikels, beukennootjes en granen zoals mais.

Lees ook:

Contact
opnemen