Tel mee om de huismus beter te leren kennen

Zondag 17 Maart 2024
  • Een jaar lang extra aandacht voor deze vogelsoort. (Rechten: RTV Drenthe)

Nestjes worden gebouwd, mannetjes maken ruzie om een vrouwtje: het is gedaan met de winterrust van de huismussen. Je ziet ze veel, helemaal nu het broedseizoen begint. Toch is het aantal huismussen de laatste decennia enorm afgenomen: sinds 1980 met meer dan 60 procent in Nederland. Tijdens het Jaar van de Huismus is er extra aandacht voor dit musje.

Vogelorganisaties SOVON en Vogelbescherming Nederland hebben 2024 uitgeroepen tot het Jaar van de Huismus, in samenwerking met René Oosterhuis uit Leek. Hij telt en onderzoekt al jaren vogels en heeft zich gespecialiseerd in de huismus.

Waarnemingen nodig voor onderzoek

Het is een tijd slecht gegaan met de huismus; vooral in de grote steden nam het aantal af. Die achteruitgang lijkt sinds een paar jaar gestopt. Om daar een beter beeld van te krijgen hopen de natuurorganisaties dat veel mensen dit jaar de vogels in hun tuin gaan tellen. Het liefst het hele jaar door. Want ook al is het een algemeen voorkomende vogelsoort: er is nog veel onbekend over de vogel. Bijvoorbeeld over het broedsucces. Iedereen kan meewerken aan het onderzoek door waarnemingen door te geven: zie daarvoor deze site van SOVON.

Huismussen zoeken hun nestplaats bijna altijd in de buurt van mensen. Ze zitten bij voorkeur onder dakpannen, maar ook in nestkasten. Wie in de tuin niet alles opruimt geeft de mussen de kans om nestmateriaal te verzamelen. Ze hebben bijvoorbeeld belang bij strootjes, laat uitgebloeide planten nog even staan in het voorjaar zodat de mus wat mee kan pikken voor het nest.

Zie in onderstaande video de strootjes die Oosterhuis laat liggen:

Oosterhuis hoopt dat veel mensen mee willen werken aan het tellen: "Die gegevens kunnen we heel goed gebruiken om te kijken of het goed gaat met de huismus. Maar we kunnen ook zien hoe het broedsucces is van de huismus, dus hoeveel jongen ze grootbrengen in een jaar."

Oud en wijs

"Huismussen trekken niet, dus die zijn jaarrond in hetzelfde gebiedje. Ze zijn heel slim, ze kennen hun gebied ook heel goed. Dus ze weten precies: daar is eten te halen, daar kan ik veilig wegduiken, daar is een goede plek om een nest te bouwen. We hebben het idee dat hoe ouder die mus wordt, hoe meer hij zijn eigen wereld leert kennen, en hoe beter hij de vijanden weet", aldus Oosterhuis.

Lees ook:

Contact
opnemen