Succesvol broedseizoen voor Drentse kraanvogels

Donderdag 29 September 2022
  • Kraanvogels met jongen in het Fochteloërveen (Rechten: Herman Feenstra)

Drentse kraanvogels hebben een succesvol broedseizoen achter de rug ondanks de droogte. In het Fochteloërveen, het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold waren 23 nesten maar ook op andere plekken waaronder het Doldersummerveld, het Hijkerveld en het Wapserveld vlogen kuikens uit.

Landelijk bouwden 42 broedparen een nest en zorgden samen voor 26 uitgevlogen kuikens. De meeste jongen komen uit het noorden, in Drenthe en Friesland brachten 30 nesten 17 kuikens voort.

Jongen

In sommige natuurgebieden vlogen dit jaar voor het eerst jongen uit, waaronder in het Holtingerveld. Op andere voor de hand liggende plekken gebeurt tot nog toe niks. "Dat het in het Bargerveen niet wil lukken, is opmerkelijk gezien de gunstige ligging en de nabijheid van grote hoogveenrestanten", aldus kraanvogelkenner Herman Feenstra op zijn website Kraanvogels in Nederland. "Net over de grens zitten meerdere broedparen in de Duitse hoogveenrestanten."

De tekst gaat verder onder de foto:

Afbeelding
Een kraanvogeljong (Rechten: Herman Feenstra)

Droogte

"Het broedsucces dit jaar en vorig jaar is beter dan in de droge jaren 2018-2020", aldus Feenstra. Toch is hij bezorgd over de toekomst. "De regen in 2021 heeft tot een betere voedselsituatie geleid in 2022, terwijl de droogte in de zomer van 2022 zorgen baart voor volgend jaar. Als de droogte in de afgelopen vijf jaren de trend wordt, dan moeten we in en buiten natuurgebieden aan de bak", meent de expert. "We moeten beter nadenken over het huidige gebruik van ons grond- en oppervlaktewater."

Toekomst

"Net zo cruciaal als het vasthouden van water, is het terugdringen van vermesting en het temperen van klimaatverandering". Feenstra stelt voor om aan de randzones van kwetsbare natuurgebieden rust- en kuikenopgroeigebieden in te richten.

Een ander knelpunt waar de expert op wijst, is de toegenomen recreatiedruk in onze provincie. "De versnippering met paden en het idee dat er voor elk wat wils moet zijn, gaat ten koste van de rust en de natuurwaarden. Om de hoge recreatiedruk in Nederland te temperen, is veel meer natuur nodig en een goede zonering die recht doet aan de bescherming van wilde dieren."

Lees ook:

Contact
opnemen