Strenge voorwaarden aan afschieten wolven

Donderdag 10 Oktober 2019
  • Het Europees Hof heeft zich uitgesproken over het afschieten van wolven (foto: Free Nature Images/Arie de Knijff)

Wolven mogen in Europa alleen preventief worden doodgeschoten als aan heel strikte voorwaarden wordt voldaan. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een Finse zaak over de beschermde diersoort. Afschieten mag alleen als grondig is vastgesteld dat er geen andere bevredigende oplossing is, aldus de rechters.

De Finse autoriteiten gaven eind 2015 toestemming zeven wolven te doden. De ontheffing werd gegeven om overlast en stroperij te voorkomen. Natuurorganisaties stapten vervolgens naar de rechter. Die vroeg het EU-hof om opheldering over wat de Europese habitatrichtlijn voorschrijft over zulke praktijken.

Ontheffingsbesluiten moeten duidelijk en precies aangeven welk doel daarmee is gediend, en zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, zegt het hof. Alleen wijzen op stroperij of mogelijke problemen die de wolven kunnen veroorzaken is niet per se voldoende, hoewel de strijd tegen stroperij op zich wel als reden kan worden aangevoerd.

Het voorzorgsprincipe in de richtlijn schrijft verder voor dat voordat toestemming wordt gegeven, eerst duidelijk moet zijn hoe het staat met de populatie en de gevolgen die het doden van exemplaren heeft. Als hier onzekerheid over is, mag geen ontheffing worden gegeven.

'Drentse' wolven
Eerder dit jaar werd duidelijk dat de wolf definitief terug is in Nederland. Vorige week werd bekend dat wolvin Naya, die op haar pad naar België ook door Drenthe liep, waarschijnlijk door stroperij om het leven is gebracht. Drie andere wolven zijn ook spoorloos verdwenen. Twee daarvan zijn ook in Drenthe actief geweest. Zo viel wolvin Janka in het voorjaar schapen aan, vlak bij Hooghalen. Een mannelijke wolf viel ook schapen aan.

Contact
opnemen