Stikstofmaatregelen: ‘We zijn misschien net op tijd om de natuur te herstellen’

Donderdag 26 September 2019
  • Door vermesting en verzuring van de grond verdwijnt de heide. (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Boswachter Ruud Kreetz van Natuurmonumenten struint door het kniehoge gras van het Dwingelderveld. "Dit gras hoort hier niet. Hier hoort veel meer heide te staan. De extreme hoeveelheid van die grassen is het gevolg van vermesting en verzuring."

Vermesting en verzuring van de grond van het Natura 2000-gebied is volgens Kreetz een gevolg van de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak. "Over die stoffen hebben we het in de stikstofdiscussie", verduidelijkt hij. Stikstofoxiden komen van uitlaatgassen van bijvoorbeeld diesels, ammoniak komt van drijfmest van omliggende veehouderijen.

Verstoord ecosysteem
"Heide houdt wel van zure grond, maar dit is zo ontzettend verzuurd, daar groeit geen heide meer op." Met het langzaam verdwijnen van de heide verdwijnen ook rupsen en vogels, zoals de wulp en de veldleeuwerik. "Het ecosysteem raakt verstoord."

Nederland op slot om bescherming natuur
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is ooit in het leven geroepen om kwetsbare natuurgebieden op Europees niveau te beschermen en te behouden. Stikstofoxiden en ammoniak tasten het ecosysteem aan. Nederland deed te weinig om die schadelijke stoffen te verminderen en is daarom door de Raad van State op de vingers getikt. Sinds begin deze maand zit Nederland daarom op slot. En dat allemaal voor de Natura 2000-gebieden.

Adder 'finito' op termijn
Op de vraag waarom het zo belangrijk is om bepaalde diersoorten en planten te behouden, stelt Kreetz een wedervraag. "Ja, wat is belangrijk? Als je naar het Rijksmuseum gaat, wil je daar de Nachtwacht zien toch? In een natuurgebied wil je ook meer zien dan dit. En vergeet niet: vroeger zag je hier tientallen soorten bloeiende planten. Nu hebben we drie soorten hei. En de adder is 'finito' wanneer hier alleen maar gras staat."

Positief blijven
Gisteravond presenteerde de commissie Remkes een rapport waarin adviezen staan om de  uitstoot van schadelijke stoffen op korte termijn te verlagen. Een snelheidsbeperking op wegen en het uitkopen van veehouderijen in de buurt van natuurgebieden zijn twee van die adviezen.
"We zijn laat met actie ondernemen, maar nog niet té laat. Als we nu handelen en de bronnen van de uitstoot aanpakken, ben ik er van overtuigd dat we over tien jaar hele mooie natuur kunnen terugkrijgen", besluit Kreetz positief.

Door: Marjolein Lauret

Contact
opnemen