Soort van de maand: zoeken naar de bunzing

Woensdag 24 Januari 2018
  • Bunzings leven graag op de boerderij (foto: pixabay)

Elke maand kiezen we een soort die we in de schijnwerpers zetten. In januari besteedt ROEG! in samenwerking met het IVN en Heel Drenthe Zoemt extra aandacht aan de bunzing.

Bunzings zijn echte plattelandsdieren. Ze leven in de buurt van boerderijen, op erven en zelfs in hooibulten. Maar de laatste jaren lijkt het alsof het niet goed gaat met de bunzing. Mensen die veel in het veld komen, zien de dieren veel minder en er worden ook minder bunzings slachtoffer van een verkeersongeluk.

Bunzing in een hooiberg
Harde cijfers zijn moeilijk te vinden. Aanwijzingen zijn er wel. Vroeger zaten bunzings bijvoorbeeld vaak in hooibergen, maar tegenwoordig wordt het hooi in plastic pakken gewikkeld en daar heeft een bunzing niets te zoeken. Ook verdwijnen er steeds meer rommelhoekjes op het platteland en dat zijn juist de plekken waar een bunzing graag zit. 

Het lastige is dat bunzingen zich heel moeilijk laten zien en dat het daardoor heel moeilijk is om betrouwbare cijfers te krijgen. De zoogdiervereniging heeft daarom een nieuwe inventarisatiemethode ontwikkeld. Een blikje sardientjes wordt op een stok gespijkerd, en de olie die er langzaam uitdruppelt, zou steenmarters, boommarters en bunzings aan moeten trekken. Met een cameraval wordt gecontroleerd of ze er ook echt op af komen. 

Op zoek
John Rozema uit Oosterhesselen probeert op deze manier bunzingen te inventariseren. ROEG! ging met hem op pad.

Meer over de soort van de maand:Contact
opnemen