Soort van de maand: het konijn

Maandag 03 September 2018
  • Wist je dat konijnen hun eigen poep eten? (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

September is weer begonnen en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe soort van de maand. Deze maand zetten we samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en de provincie Drenthe het konijn in de schijnwerpers

Wilde konijnen leven al eeuwen in Nederland. Eén van de oudste meldingen van een konijn komt uit Zeeland, waar rond 1300 een konijn werd gespot. Konijnen komen vrij algemeen voor en leven vooral in zandgebieden, bossen en duinen. 

Hoewel konijnen veel worden gezien, gaat de populatie sinds de jaren negentig in de vorige eeuw achteruit. In 2004 was er nog maar een derde over van de populatie uit 1994. De belangrijkste oorzaak voor deze afname was een dodelijk konijnenvirus, maar dat is niet de enige reden. Ook zorgen vossen en roofvogels, de jacht, bebouwing en wegen voor minder konijnen. 


Tekening: Elisabeth Koops

IVN doe-tip: op zoek naar konijnenpoep
Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week gaan we op zoek naar konijnenpoep. 

Wist je dat konijnen eigenlijk twee keer dezelfde keutels uitpoepen? Als ze de eerste keer hebben gepoept eten ze hun keutels op. Op deze manier herkauwen ze hun voedsel. 

Maar het konijn eet niet alle poep op. Daarom kun je snel zien waar een konijn heeft gelopen. Konijnenkeutels zijn kleine zwarte bolletjes die een beetje lijken op dropjes. Alleen zijn ze natuurlijk niet zo lekker. 

Wil je weten waar een konijn is geweest? Ga op zoek naar sporen. Als je bij de graafsporen allemaal kleine ronde keuteltjes ziet liggen dan weet je dat hier een konijn is geweest. Kun jij zo'n plekje vinden?

Contact
opnemen