Soort van de maand: de patrijs

Woensdag 01 November 2017
  • De patrijs heeft schutkleuren en is lastig te vinden (foto: Erwin Bruulsema)

Heel Drenthe Zoemt heeft elke maand speciale aandacht voor een dier of plant op het platteland. In november staat de patrijs in de spotlights.

De patrijs is een vogel die het hele jaar door in Nederland verblijft. Deze akkervogel leeft in akker- en weidelandschap. Vroeger kwam de patrijs veel voor in Drenthe maar de aantallen lopen sterk terug. 

Verstopt
Volwassen patrijzen eten vooral plantaardig voedsel. Zij zoeken dit aan de rand van akkers en in graslanden. De kuikens eten alleen insecten. 

Een patrijs verstopt zijn nest goed. Het ligt op de grond op een beschutte plek met veel begroeiing. De eieren worden tussen eind april en eind mei gelegd.

Soort van de maand
Heel Drenthe Zoemt zet het Drentse platteland in het zonnetje. Dat doen zij onder andere door elke maand een plant of diersoort die hier voorkomt in het zonnetje te zetten. Ook ROEG! besteedt aandacht aan de soort van de maand. 

De campagne is een samenwerking tussen verschillende natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie.

Contact
opnemen