Sloten niet schoon door vele regen, waterschap stelt controle uit

Donderdag 16 November 2023
  • Door de vele regen lukt het niet om sloten schoon te maken (Rechten: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Door de vele regen van de laatste tijd kunnen veel sloten niet worden schoongemaakt met zwaar materiaal. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft daarom de jaarlijkse slootschouw uitgesteld.

Normaal gesproken moeten eigenaren van sloten, zoals agrariërs en gemeenten, het onderhoud voor 15 november hebben afgerond. Daarna controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd. Daarbij kijkt zij of bladeren, takken en bijvoorbeeld riet goed zijn verwijderd. Dat is belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

"We merken dat op veel plekken het watersysteem vol begint te lopen en dat afvoer van overtollig water meer moeite kost", zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. "Op veel plekken is het niet mogelijk om het onderhoud aan sloten uit te voeren zonder schade toe te brengen aan de ondergrond. Ook als waterschap merken we dit. Vanwege het natte weer en de verzadigde bodems hebben ook wij nog niet al onze 'hoofdsloten' kunnen schoonmaken. Ondanks de inzet van extra rupskranen."

WDODelta vindt het daarom niet reëel om vast te houden aan de controledatum van 15 november. Eerder gaf het al aan rekening te houden met de planning van agrariërs, loonwerkers en gemeenten. Wel roept het eigenaren van sloten op het werk alsnog uit te voeren zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Vooral het schoon- en openhouden van duikers vergt hierbij aandacht. Dat zijn buizen onder wegen en dammen door die twee sloten met elkaar verbinden. Verstoppingen kunnen zorgen voor problemen in de doorstroming.

Contact
opnemen