Ruimte voor natuurlijke verjonging in het bos

Woensdag 23 Februari 2022
  • In boswachterij Gieten-Borger zijn bomen gekapt. (Rechten: RTV Drenthe)

Voordat de storm door boswachterij Gieten-Borger raasde, werden er al bomen neergehaald en takken afgezaagd. Onder andere om veilige paden te houden, om hout te oogsten, maar ook om de biodiversiteit in het bos vergroten.

Boswachter Linde Veldhoen legt uit waarom er gekapt wordt. "Door bomen weg te halen, her en der, biedt het ons de kans om een meer gevarieerd bos te laten ontstaan", zegt Veldhoen. Ze staat in het bos, vlakbij het Nije Hemelriek. Op de achtergrond, iets dieper in het bos, is het snerpende geluid van een motorzaag te horen, gevolgd door de zware dreun van een boom die op de bosbodem valt.

Natuurlijke verjonging

Het betreft een bosvak met voornamelijk douglas, een monocultuur: in dit vak heeft een enkele boomsoort de overhand en groeien er nauwelijks andere boomsoorten. Met het weghalen van een aantal bomen wil Staatsbosbeheer de natuurlijke verjonging stimuleren, doordat de zaden van bijvoorbeeld berk en beuk die al in de bodem aanwezig zijn de kans krijgen uit te groeien. "Meer gevarieerd bos betekent meer biodiversiteit en weerbaarder voor de klimaatverandering", aldus Veldhoen. Bovendien is een gevarieerd bos beter bestand tegen storm.

Bos blijft bos

Naast natuurlijke verjonging worden bomen aangeplant. De provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2030 circa tien procent meer bos en bomen te realiseren, dat komt neer op 3.700 hectare extra aan bomen. Met die ambitie lijkt het gek om bomen weg te halen. "We planten altijd bij, dus bos blijft bos in aantal hectares", laat Veldhoen weten.

Controle

Veldhoen: "Voordat de machines daadwerkelijk het bos betreden gaat onze boswachter ecologie het hele bos door, en controleert of er geen roofvogelhorsten, nesten, of eekhoornnesten in de bomen aanwezig zijn. Ook dassenburchten kunnen voorkomen of mierenhopen. Daar waar hij dat ziet gaat er een lintje om de boom of wordt zelfs een heel bosvak met rust gelaten."

Boswachter Kees van Son wandelde in deze uitzending van ROEG! door boswachterij Gieten-Borger over het boswachterspad.

Lees ook:

Contact
opnemen