Ruim twee miljoen euro voor versterken leefgebieden flora en fauna

Donderdag 19 Juli 2018
  • De bijdrage moet boeren helpen hun akkerland te gebruiken voor een voedselrijk gebied voor vogels (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De provincie Drenthe stelt ruim twee miljoen euro extra Europees geld beschikbaar voor de subsidieregeling 'Agrarisch Natuurbeheer 2019-2021'.

"We weten dat de biodiversiteit onder druk staat", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Met deze forse financiële bijdrage dragen we bij aan het versterken van de leefgebieden van flora en fauna."

650.000 euro per jaar
Het bedrag moet mogelijkheden bieden voor boeren die hun akkerland willen gebruiken voor een voedselrijker gebied voor vogels. De subsidieregeling verloopt via de organisatie Agrarisch Natuurbeheer Drenthe (AND).

De subsidieregeling is onderdeel van het landelijke subsidiestelsel 'Natuur- en Landschapsbeheer'. Dat is bedoeld voor het behoud en de ontwikkeling van agrarische natuurgebieden en landschappen. Het bedrag is beschikbaar gesteld voor de komende drie jaar, 650.000 euro per jaar.

Boerenlandvogels en vlinders
Henk Jumelet. "Deze regeling sluit ook aan bij eerdere oproepen van Provinciale Staten om ons sterk te maken voor behoud van onder andere boerenlandvogels en vlinders. Om daadwerkelijk het verschil te maken heb je de hele keten nodig: ecologie en economie. Onze inzet is en blijft erop gericht om op die samenwerking te versterken."

Contact
opnemen