Ruim een miljoen euro voor agrarisch waterbeheer

Dinsdag 05 December 2017
  • Gedeputeerde Staten gaat geld investeren in schoon Drents water (foto: Van Oost media)

ASSEN - Goed nieuws voor schoon Drents water: Gedeputeerde Staten willen samen met waterschap Vechtstromen geld investeren om de kwaliteit te waarborgen.

Het geld, een bedrag van 1,3 miljoen euro, is voor de gebiedsaanpak Nieuwe Drostendiep en projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Zuidoost-Drenthe.

 
In beide gevallen gaat het om projecten die bijdragen aan schoner water en belangrijk zijn voor de landbouw. Gedeputeerde Cees Bijl zegt daarop: "Met deze subsidie wordt er ruimte aan LTO Noord en agrarische ondernemers geboden om gezamenlijk projecten te ontwikkelen en met initiatieven te komen."

 
Het Nieuwe Drostendiep is een belangrijk gebied. Natuurbeheerders, agrariërs en waterschap werken samen aan een klimaatbestendig stroomgebied. Dat houdt in dat zij kijken hoe ze knelpunten als wateroverlast, droogte en het terechtkomen van mest en andere schadelijke stoffen in water kunnen oplossen.

Contact
opnemen