Roekenbeheerplan Assen op losse schroeven: nesten zijn verdwenen

Woensdag 02 Februari 2022
  • Van de roekenkolonie in Marsdijk rond de Beekdalhoeve zijn alle 74 nesten verdwenen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Assen had een aanvalsplan klaar om roekenoverlast te bestrijden, waar vooral in de wijk Marsdijk al een jaar over geklaagd wordt. Maar het plan staat op losse schroeven, omdat ineens alle 74 nesten van de hoofdkolonie in Marsdijk zijn verdwenen. Daarom krijgt de gemeente van de provincie geen ontheffing voor maatregelen als verjagen en verstoren en het weghalen van nestbeginsels. Eerst moet duidelijk zijn wat dit betekent voor de hoofdkolonie in Marsdijk.

Wethouder Bob Bergsma (D66) baalt flink van de illegale actie. "Het is strafbaar, want de roek is een beschermde vogel en zonder ontheffing mag je nesten niet verwijderen. De wet natuurbescherming wordt hiermee overtreden." De gemeente heeft melding gedaan van de verwijderde nesten bij de provincie.

Roet in het eten

Door de illegale actie, waarvan niemand weet wie dat gedaan heeft, kan Assen nu niet alle maatregelen uitvoeren die in een beheerplan staan om de roekenoverlast op meerdere plekken in de gemeente te bestrijden. Behalve in Marsdijk, is er ook overlast in Assen-Oost.

Op beide locaties wilde de gemeente deze maand subkolonies rond de hoofdkolonie verwijderen, om te voorkomen dat de roeken zich steeds verder verspreiden en voor nog meer overlast zouden zorgen. Ook zou in Marsdijk een deel van de nesten van de hoofdkolonie verwijderd worden, omdat bewoners daar veel overlast hebben van het roekengeschreeuw en poep. Maar dat gaat nu niet gebeuren.

Bergsma betreurt de hele gang van zaken, vooral omdat er al tijden geklaagd wordt over de roekenkolonies, die mensen 's morgens uit hun slaap halen, en de boel onderschijten. "Met ons plan van aanpak wilden we binnen de wettelijke kaders proberen zoveel mogelijk de overlast van de roeken voor de omgeving te verminderen. Deze actie gooit echter roet in het eten."

Behoud roek onzeker

Assen had voor haar aanvalsplan tegen de roekenoverlast ontheffing aangevraagd bij de provincie, omdat die toeziet op naleving van de wet natuurbescherming. De gemeente wilde nesten en nestbeginsels verwijderen of verplaatsen, en ook de roeken op bepaalde plekken verstoren en verjagen. Maar nu ontdekt is dat de nesten in Marsdijk spoorloos verdwenen zijn, krijgt de gemeente voor een aantal maatregelen geen groen licht. "Door de weggehaalde nesten, is het behoud van de roeken niet meer zeker. En dat is wel een voorwaarde voor ontheffing", aldus Bergsma.

Wel takken weg

Een van de maatregelen die Assen nog wel mag uitvoeren is het verwijderen van drievorken uit de bomen. Die takken zijn de favoriete plek van de roek om zijn nest te bouwen. Daar is volgens de gemeente geen ontheffing van de provincie voor nodig, en het zal de kans verkleinen dat roeken er gaan broeden.

De drievorken worden in Marsdijk binnenkort verwijderd uit de bomen aan de Tarwehullen en bij basisschool De Heksenketel, en in Assen-Oost bij CBS De Regenboog. Ook aan de Smetanalaan gaan drietanden uit de bomen. Verder mogen nesten die nog geen jaar oud zijn en waar nog geen roek op broedt zonder ontheffing verwijderd worden. De gemeente heeft er zicht op hoe lang de nesten van de roeken in de bomen zitten, omdat die jaarlijks geteld worden.

Kolonie in gaten houden

De gemeente moet, door het incident met de verwijderde nesten in Marsdijk, het roekenbeheerplan weer aanpassen. Dat kan pas als duidelijk is hoe de roeken in Marsdijk zich gedragen, en hoe de kolonie zich verder ontwikkelt. "Mogelijk verspreiden ze zich over de wijk, of verplaatsen ze zich naar andere wijken", aldus de gemeente. Om dat in kaart te brengen, worden de roeken het komende jaar goed in de gaten gehouden.

Lees ook:

Door: Margriet Benak

Contact
opnemen