Recordaantal broedvogels in De Onlanden ondanks vogelgriepuitbraak

Zondag 11 Februari 2024
  • Boswachter Bart Zwiers vorig jaar met een dode kokmeeuw (Rechten: Leonie Albers/RTV Noord)

Ondanks de hevige vogelgriep die vorig jaar in het gebied uitbrak, gaat het goed met het aantal broedvogels in De Onlanden. In het natuurgebied in de kop van Drenthe werd een recordaantal broedvogels geteld. In totaal werden 122 soorten geteld.

Volgens co├Ârdinator Michel Wijnhold van stichting Natuurbelang De Onlanden werden de rietzanger en de snor het vaakst gespot, zo meldt RTV Noord.

Nieuwe soorten

Er waren ook nieuwkomers in het gebied. "Vier soorten hebben in 2023 hun debuut gemaakt in De Onlanden", vertelt Wijnhold. "Namelijk de kwak, koereiger, woudaap en kleine mantelmeeuw. Daarnaast hebben zeldzame soorten als de witwangstern, grote karekiet, rouwkwikstaart en pijlstaart De Onlanden opnieuw gevonden."

Het aantal eenden, ral-achtigen en weidevogels nam juist af.

Kokmeeuwen

Vorig jaar mei ruimden vrijwilligers naar schatting 1600 dode kokmeeuwen op in De Onlanden. De vogelgriep sloeg hard toe bij deze vogelsoort. Het Drents-Groningse natuurgebied huisvest de grootste binnenlandkolonie van de kokmeeuw in Nederland. Ondanks de hevige vogelgriep werden er toch veel jongen gespot. Er werden 814 nesten van de kokmeeuw geteld.

Volgens Wijnhold was er met sommige nesten iets op opmerkelijks aan de hand: "Opvallend is dat her en der losse nesten zijn gevonden, buiten kolonieverband. Het leek wel alsof coronamaatregelen, zoals 'social distancing', ook bekend waren bij de kokmeeuw."

Lees ook:

Contact
opnemen