Rapport over wolf: aantal zal toenemen, goede bescherming van vee noodzakelijk

Woensdag 06 Oktober 2021
  • Een wolf op de Veluwe (Rechten: ANP/Otto Jelsma)

Een goede bescherming van vee is noodzakelijk om in Nederland samen te kunnen leven met de wolf. Dat is één van de belangrijkste conclusies van een nog te verschijnen rapport van Wageningen Environmental Research over de wolf in Nederland. De verwachting van de onderzoekers is dat het aantal wolven in ons land zal toenemen. In Nederland is ruimte voor maximaal 438 wolven, zo is de schatting op basis van eerdere onderzoeken.

Drenthe is samen met Overijssel de belangrijkste doorgang voor wolven die vanuit Duitsland ons land binnenkomen. In Drenthe heeft zich eind 2019 ook enige tijd een wolf gevestigd. Het dier liep zeker een half jaar rond in het hart van Drenthe. Hij werd later gesignaleerd in de buurt van het Duitse Dörpen.

Nieuw beleid

Het nieuwe rapport is gemaakt in opdracht van BIJ12 (organisatie die wolvenschades afhandelt voor provincies), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Interprovinciaal Overleg. Het huidige wolvenbeleid, het Interprovinciaal Wolvenplan, is aan herziening toe en de studie geeft zo feitelijk mogelijk antwoord op vragen die gesteld zijn in het kader van die herziening.

"Wolven horen hier thuis en kunnen prima leven in een land als Nederland, helemaal als we bereid zijn rekening met de natuur te houden", aldus de onderzoekers.

Het vorige rapport over de wolf werd in 2012 gepubliceerd, drie jaar voordat de wolf zich voor het eerst in 150 jaar weer in Nederland liet zien. Inmiddels zijn er meer dan dertig wolven in Nederland geweest, zijn vijf wolven gevestigd in ons land en is op de Veluwe sprake van een roedel: een paar met meerdere jongen. De afgelopen jaren hebben daardoor veel nieuwe informatie opgeleverd over het roofdier in Nederland.

'Unieke situatie'

"Het is een unieke situatie", zegt onderzoeker Hugh Jansman tegen RTV Oost. "Nooit eerder vestigde de wolf zich in een land met zo'n hoge mens- en veedichtheid." De komende jaren zal het aantal wolven in Nederland waarschijnlijk verder toenemen, door geboorte en door immigratie van wolven uit omliggende landen. In Duitsland groeit het aantal al jaren, ook langs de grens met Nederland, en in de zoektocht naar nieuwe leefruimte zullen jonge dieren ook naar Nederland komen.

Twee analyses uit 2012 laten zien dat er ruimte is voor 16 tot 89 roedels, waarbij onder meer is gekeken naar geschikte natuurgebieden, aanbod van wild, aanwezigheid van mensen en bebouwing. Gemiddeld heeft een roedel vijf dieren, wat neer zou komen op maximaal ruim 830 wolven. Of zich zoveel wolven in Nederland zullen vestigen is de vraag.

Corridor

In het rapport wordt gesproken over een aantal corridors, doorgangsgebieden voor wolven. Een daarvan loopt van het midden in Drenthe via midden-Overijssel naar de Achterhoek, de andere is een aftakking van midden-Overijssel naar de Veluwe. De meeste wolven die in Nederland zijn (geweest), zijn via Drenthe of Overijssel ons land binnengekomen.

Een probleem tijdens die trektochten is dat wolven meerdere keren schapen hebben aangevallen om te kunnen eten. De gevestigde wolven op de Veluwe eten voornamelijk wild, maar wolven die zwerven gaan vaker voor de 'gemakkelijke' hap en dat zijn meestal schapen. Goede bescherming van het vee is dus van groot belang. "Hoewel veruit de meeste schade aan vee momenteel niet door wolven maar door honden en vossen wordt veroorzaakt, is een goede bescherming van vee tegen wolven essentieel om een duurzame co-existentie mogelijk te maken", aldus de onderzoekers.

Afrastering en kuddebewakingshonden

De beste bescherming is volgens het rapport het installeren van een goede afrastering met elektriciteit, waar mogelijk in combinatie met kuddebewakingshonden en een herder. Door wolven te leren dat schapen aanvallen een groot risico oplevert - van pijn door schokken of een gevecht met een bewakingshond - zal het roofdier de schapen sneller met rust laten. "Als een wolf of hond tegen een stroomdraad aanloopt, leert het dier snel genoeg dat 'ie daar uit de buurt moet blijven. Maar dan moet je dat wel consequent doen, want anders heeft het geen zin."

Lees ook:

Contact
opnemen