Publiek ingezet bij onderzoek naar steekmuggen

Zaterdag 23 Juli 2022
  • Steekmuggen worden ook vaak muskieten genoemd (Rechten: Wikimedia Commons)

Om beter zicht te krijgen op het effect van de afgelopen warme, zonnige en droge maanden op muggen, vraagt Wageningen University & Research mensen om wekelijks de mate van muggenoverlast door te geven. Daarnaast wordt op verschillende momenten opgeroepen om steekmuggen dood te slaan en op te sturen voor onderzoek.

Uiteindelijk leveren de gegevens inzicht in de steekmuggenpopulatie in ons land, aldus de website Nature Today.

Dode muggen

Aan het begin en het einde van afgelopen jaar werd zo'n oproep gedaan om dode muggen op te sturen. Uit alle provincies werden muggen ingestuurd: in februari ontvingen de onderzoekers ruim vijfduizend insecten, in oktober en november stuurden ruim vierhonderd mensen bijna duizend insecten op. Uit een vergelijking van de ingestuurde muggen blijkt dat het percentage huissteekmuggen tegen het einde van het jaar veel hoger was, 71 procent tegenover 44 procent. De wintersteekmug was juist in februari talrijker dan aan het einde van het jaar.

Ernstige ziektes

Eén procent van de ingestuurde muggen in februari én in oktober en november waren van het geslacht Anopheles, oftewel de malariamug. In ons land dragen die muggen de malariaparasiet niet bij zich, een muggenbeet brengt dus geen risico op malaria met zich mee. Steekmuggen kunnen wel andere ziektes overdragen zoals chikungunya, dengue of knokkelkoorts en de westnijlziekte. In het zuiden van Europa zijn de afgelopen jaren enkele kleine en grote uitbraken geweest van deze ziektes. Met het oprukken van muggen uit het zuiden kunnen die virusziekten meereizen.

Onderzoek naar muggen

Daarom is onderzoek naar de effecten van de veranderingen in klimaat en milieu op muggenpopulaties en de door muggen overgebrachte ziekten belangrijk. Het onderzoek naar steekmuggen wordt gedaan binnen het One Health PACT consortium. Een van de onderdelen van dat onderzoek is het vergelijken van muggenvangsten in het veld met de muggenoverlast die via Muggenradar.nl wordt doorgegeven. Ook wordt met behulp van DNA-analyse bekeken welke ziekteverwekkers de muggen bij zich dragen. Zo werd in 2020 voor het eerst westnijlvirus gevonden.

Doorgeven muggenoverlast

Dit jaar staat nu al in de top vier van warmste jaren in de afgelopen driehonderd jaar. De kans op een vroege start van overlast door muggen lijkt hierdoor groot. Maar de afgelopen maanden waren ook zonnig en droog. Dat zou kunnen betekenen dat er minder broedplaatsen van steekmuggen zijn geweest dan gebruikelijk. Vochtige, tropische dagen zorgen er weer voor dat larven van steekmuggen zich sneller ontwikkelen. Kortom, het inschatten van weerseffecten op steekmuggen is lastig. Daarom worden mensen net als voorgaande jaren opgeroepen overlast door muggen door te geven via de website.

Lees ook:

Contact
opnemen