Provincie werkt aan natuurherstel: aanvraag van 180 miljoen neergelegd bij Rijk

Woensdag 03 Juli 2024
  • Werkzaamheden om de natuur te versterken en verbeteren (Rechten: RTV Drenthe)

De provincie Drenthe hoopt een fors bedrag te kunnen bijschrijven op de bankrekening. Gedeputeerde Staten hebben een aanvraag bij het Rijk ingediend voor een uitkering van 180 miljoen euro die ingezet moet worden voor natuurherstelmaatregelen.

Het geld waar de provincie om vraagt, komt uit het landelijk Programma Natuur. Dit programma richt zich op het verbeteren en herstellen van de natuur, om stikstofschade terug te dringen. Volgens gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB) heeft Drenthe het geld hard nodig. "Drenthe heeft een grote, wettelijke opgave bij het herstellen van de natuur en bij het voorkomen dat karakteristieke plant- en diersoorten uit Drenthe en Nederland verdwijnen. Wanneer we deze subsidie ontvangen, kunnen we uitvoering geven aan die wettelijke opgave", zegt hij.

Twee fasen

Het landelijk Programma Natuur is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase liep van 2021 tot en met 2023. Voor de tweede fase, die van 2024 tot en met 2032 loopt, heeft de provincie nu de aanvraag ingediend. In de eerste fase ontving Drenthe al een bedrag van 72,5 miljoen. Met dat geld deed de provincie onder andere onderzoeken en is het kadeherstel bij Fochteloƫrveen uitgevoerd.

De provincie wil in de tweede fase verdere verdroging van Natura 2000-gebieden voorkomen en onder zoek doen naar andere beheermaatregelen. Die maatregelen moeten naast het tegengaan van verschraling ook zorgen voor de verbinding van natuurgebieden in Drenthe. Dat zal in twaalf Natura 2000-gebieden gebeuren.

De aanvraag van 180 miljoen voldoet aan het maximum dat Drenthe mag aanvragen. De provincie verwacht dat het geld binnen acht weken op de rekening staat.

Contact
opnemen