‘Provincie moet investeren in bescherming tegen de wolf’

Zaterdag 22 September 2018
  • Schade door de wolf vergoeden of beschermende maatregelen nemen? (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

De provincie moet meer inzetten op bescherming van schapen in plaats van het vergoeden van schade door de wolf, dat zegt D66 in Drenthe.

De partij vraagt het college van Gedeputeerde Staten of zij bereid is geld te investeren in preventieve maatregelen rondom schaapskuddes. 

Het afgelopen jaar zijn op verschillende plekken in Drenthe schapen doodgebeten door een wolf. Getroffen schapenhouders kunnen compensatie krijgen vanuit het Faunafonds. Daar betaalt de provincie Drenthe aan mee. 

D66 zou liever zien dat er geld gestoken wordt in bescherming van schaapskuddes. Daarnaast wil de partij weten in hoeverre het voorkomen van wolfaanvallen bij schapen meegenomen wordt in de aanpassing van het Draaiboek Wolf. In dit wolvendraaiboek staat wie wat moet doen als de wolf bijvoorbeeld schade aanricht. 

Vorige maand vroegen ook boeren al om geld om maatregelen te kunnen nemen om schapen te beschermen tegen de wolf.

Contact
opnemen