Provincie maakt plan voor redden van vlinders en bermplanten

Woensdag 07 Juni 2017
  • Er zijn minder vlinders, sprinkhanen en bijen in Drenthe (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Om de teruggang van vlindersoorten tegen te gaan komt er een nieuwe aanpak. In de aanpak wordt er ook gekeken naar hoe de steeds armer wordende wegbermen en slootkanten gestopt kunnen worden. De provincie gaat het plan maken.

Provinciale Staten besloten dit vandaag unaniem. GroenLinks is initiatiefnemer voor het plan en diende een motie in tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

Alleen gezamenlijke aanpak werkt
Provinciale Staten moeten met alle boerenorganisaties, milieuorganisaties, weg, spoor,- en waterbeheerders een gemeenschappelijke aanpak bedenken om het voortbestaan van vlinders, bijen en andere insecten veilig te stellen.

Een van de oplossingen is ecologisch bermbeheer. Een andere oplossing is de aanleg van bloemenstroken op industrieterreinen, in agrarische gebieden en recreatiegebieden.

Het TV Drenthe programma Roeg! signaleerde eerder al de sterke afname van bermplanten. Dat zijn nou juist de planten die vlinders en bijen nodig hebben.

Waarom teruggang?
In Drenthe is er volgens GroenLinks een dramatische teruggang van het aantal vlindersoorten, sprinkhanen en bijen. In agrarisch gebied neemt het aantal vlinders drie keer sneller af dan in natuurgebieden. Dat komt omdat er steeds minder houtwallen en bloemrijke weiden, bermen en slootkanten zijn.

Door: Serge Vinkenvleugel

Contact
opnemen