Provincie komt met reddingsplan voor boerenlandvlinders

Zondag 10 Juni 2018
  • Het zwartsprietdikkopje is één van de boerendlandvlinders die het moeilijk heeft (foto: Free Nature Images/Jan van der Straaten)
  • Ook de kleine vuurvlinder heeft het moeilijk (foto: RTV Drenthe/Albert Vliegenthart)
  • Boerenlandvlinder Bruin Zandoogje (foto: Free Nature Images/Jan van der Straaten)

Het gaat niet goed met insecten, vlinders en bijen. De provincie Drenthe wil dit probleem aanpakken, zoals met het plan om de boerenlandvlinders te helpen. Gedeputeerde Henk Jumelet vertelde hierover bij de vrijwilligersdag van Landschapsbeheer Drenthe.

"We weten dat de biodiversiteit wat onder druk staat. Dat betekent dat bepaalde soorten gewoon verdwijnen. En dat weten we allemaal niet goed", vertelt Jumelet.

65.000 euro
De boerenlandvlinders hebben het moeilijk. Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn in aantallen achteruit gegaan, blijkt uit de Dagvlinderatlas van de Vlinderwerkgroep Drenthe, die eind 2016 verscheen.  Het gaat ook slecht met andere insecten en met de bijen. Voor planten en hun bestuivers, zoals de vlinders en bijen, zijn de bermen en slootjes een belangrijk leefgebied.

Na een motie van D66, PvdA, SP en GroenLinks komt de provincie nu in actie. De komende vier jaar ligt er 65.000 euro klaar om de boerenlandvlinders, maar ook andere insecten te redden.

Reddingsplan
De provincie heeft nu samen met Landschapsbeheer Drenthe en IVN Regio Noord een reddingsplan gemaakt. In dat plan staat onder andere dat de provincie afspraken gaat maken met ProRail, waterschappen en gemeenten om werk te maken van ecologisch bermbeheer. Ook worden boeren geadviseerd en geholpen om hun omgeving natuurvriendelijker te maken.

De provincie zelf kan natuurlijk niet achterblijven en gaat bermen ook ecologisch beheren. Ook wordt er gekeken naar de aanleg van nieuwe wegen. De bermen worden ingezaaid met Drents zaadmengsel. De bloemen die daaruit groeien zijn goed voor de vlinders en insecten die bij het Drentse landschap horen. 

Andere omgeving
Drenten zullen de andere aanpak wel merken, zegt Jumelet. "Je zult door ander bermbeheer een andere omgeving gaan zien in je directe omgeving, in je eigen straat of wijk. Dus dat zul je merken."

Contact
opnemen